sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Noderīga informācija » Profesiju klasifikators

  

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

 » NACE klasifikators

 » Profesiju klasifikators

 » Teritoriju klasifikators

 » Pamatbudžeta bakas konti

 » Grāmatvedības kontu plāns

 » Dažādi

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Noderīga informācija » Profesiju klasifikators

 Profesiju klasifikators

1110 01 Valsts PREZIDENTS
1110 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1110 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1110 04 Saeimas SEKRETĀRS
1110 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS
1110 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1110 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1110 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS
1110 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1110 10 Saeimas DEPUTĀTS
1110 11 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS
1110 12 Valsts PREZIDENTA PALĪGS
1110 13 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
1110 14 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS
1110 15 Parlamentārais SEKRETĀRS
1110 16 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS
1110 17 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS
1110 18 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS
1121 01 Ministru PREZIDENTS
1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS
1121 03 MINISTRS
1121 05 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS
1121 06 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1121 07 ĢENERĀLPROKURORS
1121 08 Valsts KONTROLIERIS
1121 09 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1121 11 Ministru prezidenta biroja VADĪTĀJS
1121 12 Ministru prezidenta biedra sekretariāta VADĪTĀJS
1121 13 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS
1121 14 Ministru PREZIDENTA PALĪGS
1121 15 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS
1121 16 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS
1121 17 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS
1121 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS
1121 19 MINISTRA PADOMNIEKS
1121 20 MINISTRA PALĪGS
1121 21 MINISTRA preses SEKRETĀRS
1121 24 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS
1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS
1121 26 Aizsardzības ministrijas PADOMNIEKS
1121 27 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PADOMNIEKS
1121 28 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS
1121 29 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS
1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS
1121 31 PADOMNIEKS
1121 32 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1121 33 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1121 34 Centrālās vēlēšanu komisijas LOCEKLIS
1121 35 Centrālās vēlēšanu komisijas SEKRETĀRS
1121 36 Ministra biroja VADĪTĀJS
1121 37 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKS
1121 38 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS
1121 39 TIESĪBSARGS
1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS
1121 41 Īpašu uzdevumu MINISTRS
1122 01 Valsts SEKRETĀRS
1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS
1122 03 Valsts kancelejas DIREKTORS
1122 06 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS
1122 42 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS
1122 67 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKA PALĪGS
1122 74 Iestādes VADĪTĀJS
1122 75 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 76 Departamenta DIREKTORS
1122 77 Departamenta VADĪTĀJS
1122 78 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS
1122 79 Departamenta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 80 Iestādes VADĪTĀJA PADOMNIEKS
1122 81 Nodaļas VADĪTĀJS
1122 82 Daļas VADĪTĀJS
1122 83 Sektora VADĪTĀJS
1122 84 Galvenais valsts INSPEKTORS
1122 85 Valsts INSPEKTORS
1122 86 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 87 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 88 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 89 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS
1122 90 VirsMEŽZINIS
1122 91 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS
1122 92 MEŽZINIS
1122 93 MEŽZIŅA VIETNIEKS
1122 94 DIREKTORS
1122 95 DIREKTORA VIETNIEKS
1122 96 Administratīvais DIREKTORS
1122 97 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS
1122 98 Valsts protokola VADĪTĀJS
1122 99 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 100 Galvenais valsts NOTĀRS
1122 101 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS
1122 102 Valsts NOTĀRS
1122 103 Biroja VADĪTĀJS
1122 106 Valsts protokola VADĪTĀJA PALĪGS
1122 107 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās
1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās
1122 109 Aizsardzības ministrijas PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā
1122 110 Aizsardzības PADOMNIEKS
1122 113 Padomes LOCEKLIS
1122 114 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJS
1122 115 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1122 116 Kadastra pārvaldes biroja VADĪTĀJS
1122 117 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJS
1122 118 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS
1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS
1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS
1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS
1123 05 ĢENERĀLKONSULS
1123 06 PADOMNIEKS (diplomātiskajā un konsulārajā jomā)
1123 07 KONSULS
1123 09 Pirmais SEKRETĀRS
1123 10 Otrais SEKRETĀRS
1123 11 ViceKONSULS
1123 12 Trešais SEKRETĀRS
1123 13 ATAŠEJS
1123 16 ĢENERĀLINSPEKTORS
1123 17 VĒSTNIEKS
1123 18 ATAŠEJS (VĒSTNIEKA SEKRETĀRS)
1123 19 Specializētais ATAŠEJS
1124 01 Valsts policijas PRIEKŠNIEKS
1124 02 Drošības policijas PRIEKŠNIEKS
1124 03 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKS
1124 04 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKS
1124 05 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 06 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 07 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS
1124 10 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1124 11 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1124 12 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1124 13 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERIS
1124 15 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKS
1124 16 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1124 17 Reģiona policijas iestādes VADĪTĀJS
1124 18 Valsts robežas PILNVAROTAIS
1124 19 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKS
1124 20 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKS
1124 21 Koledžas DIREKTORS
1124 22 Dienesta PRIEKŠNIEKS
1124 23 Kriminālpolicijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 26 Inspekcijas PRIEKŠNIEKS
1124 27 Centra PRIEKŠNIEKS
1124 28 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS
1124 29 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERIS
1124 30 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERIS
1124 31 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKS
1124 32 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERIS
1124 33 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKS
1124 34 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKS
1124 35 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKS
1124 36 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKS
1124 37 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERA VIETNIEKS
1124 38 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 39 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 40 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 41 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 42 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 43 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 44 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 45 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS
1124 46 Dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 47 Centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 48 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERA VIETNIEKS
1124 49 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERA VIETNIEKS
1124 50 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS
1124 51 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (sapieris)
1124 52 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 53 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERA VIETNIEKS
1124 54 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 55 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 56 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 57 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 58 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKS
1124 60 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS
1124 61 Iekšlietu iestādes helikopteru posma KOMANDIERIS
1124 62 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERIS
1124 63 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKS
1124 64 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKS
1124 65 Iekšlietu iestādes kuģa KAPTEINIS
1124 66 Reģiona iestādes VECĀKAIS
1124 68 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 69 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 70 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKS
1124 71 Iekšlietu iestādes dežūrdaļas PRIEKŠNIEKS
1124 73 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS
1124 74 Iekšlietu iestādes sekretariāta PRIEKŠNIEKS
1124 75 Koledžas katedras VADĪTĀJS
1124 76 Skolas katedras VADĪTĀJS
1124 77 Iekšlietu iestādes sakaru punkta PRIEKŠNIEKS
1124 78 Koledžas DIREKTORA PALĪGS
1124 79 Iekšlietu iestādes operatīvais DEŽURANTS
1124 80 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS
1124 81 Valsts robežsardzes vecākais INSPEKTORS
1124 88 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKS
1124 89 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 94 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS
1124 95 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 96 Radiokontroles punkta PRIEKŠNIEKS
1124 97 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 98 Valsts robežsardzes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 99 Valsts robežsardzes apakšnodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 106 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1124 112 Robežsardzes PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS
1124 113 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJS
1124 114 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS
1124 116 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (miesassargs)
1124 117 Iekšlietu iestādes audita PRIEKŠNIEKS
1124 118 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA
PADOMNIEKS
1124 119 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA
PALĪGS
1124 120 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERIS
1124 121 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERA VIETNIEKS
1124 122 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS
1124 123 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PALĪGS
1124 124 Iekšlietu iestādes SAKARU VIRSNIEKS
1124 125 Kontaktpunkta PRIEKŠNIEKS
1125 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1125 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1125 03 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA PALĪGS
1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta
PRIEKŠNIEKS
1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta
PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS
1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS
1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS
1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS
1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS
1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS
1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS
1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS
1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS
1126 01 ĢENERĀLDIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 02 ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 03 Pārvaldes DIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 04 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 05 Daļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 06 Biroja PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 07 Daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 09 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 10 Muitas laboratorijas PRIEKŠNIEKS
1126 11 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 12 Sektora VADĪTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)
1126 13 Teritoriālās iestādes DIREKTORS
1126 14 Teritoriālās iestādes DIREKTORA VIETNIEKS
1126 15 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKS
1126 16 Teritoriālās iestādes nodaļas VADĪTĀJS
1126 17 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1126 18 Teritoriālās iestādes daļas PRIEKŠNIEKS
1126 19 Teritoriālās iestādes sektora VADĪTĀJS
1127 01 Padomes LOCEKLIS (Valsts kontrolē)
1127 02 Revīzijas departamenta DIREKTORS (Valsts kontrolē)
1127 03 Kolēģijas LOCEKLIS (Valsts kontrolē)
1127 04 Sektora VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)
1127 05 Kancelejas PĀRVALDNIEKS (Valsts kontrolē)
1127 06 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)
1127 07 Vecākais valsts REVIDENTS
1127 08 Daļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)
1127 09 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS
1127 10 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)
1127 11 Valsts REVIDENTS
1130 01 Pagasta /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1130 02 Pilsētas /domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1130 03 Rajona /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1130 04 Pagasta /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1130 05 Pilsētas /domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1130 06 Rajona /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1130 07 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS
1130 08 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS
1130 09 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS
1130 10 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1130 11 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1130 12 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS
1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1130 15 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS
1130 16 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS
1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)
1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(pašvaldībās)
1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS
(pašvaldības policijā)
1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības
policijā)
1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības
policijā)
1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)
1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (pašvaldības
policijā)
1141 01 Politiskās partijas ĢENERĀLSEKRETĀRS
1141 02 Politiskās partijas PREZIDENTS
1141 03 Politiskās partijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1141 04 Politiskās partijas VADĪTĀJS
1142 01 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLDIREKTORS
1142 02 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS
1142 03 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma PREZIDENTS
1142 04 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1142 05 Darba ņēmēju /biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS
1142 06 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma VICEPREZIDENTS
1142 07 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1142 08 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1142 09 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1143 01 Vides aizsardzības /biedrības un nodibinājuma
ĢENERĀLSEKRETĀRS
1143 02 Cilvēktiesību /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS
1143 03 Humānās /palīdzības biedrības un nodibinājuma
ĢENERĀLSEKRETĀRS
1143 04 Sarkanā Krusta /biedrības un nodibinājuma
ĢENERĀLSEKRETĀRS
1143 05 Bērnu aizsardzības /biedrības un nodibinājuma
ĢENERĀLSEKRETĀRS
1150 01 Pilsētas domes DEPUTĀTS
1150 02 Novada domes DEPUTĀTS
1150 03 Pagasta padomes DEPUTĀTS
1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS
1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS
1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS
1210 04 IZPILDDIREKTORS
1210 05 Tehniskais DIREKTORS
1210 06 KOMERCDIREKTORS
1210 07 PĀRVALDNIEKS
1210 08 PĀRZINIS
1210 09 PREZIDENTS
1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1210 11 REKTORS
1210 12 PROREKTORS
1210 13 VADĪTĀJS
1210 14 PRIEKŠNIEKS
1210 15 Ekonomikas DIREKTORS
1210 16 Finanšu DIREKTORS
1210 17 VICEPREZIDENTS
1210 18 Ražošanas DIREKTORS
1210 19 Komercsabiedrības administratīvais DIREKTORS
1210 20 Apgādes DIREKTORS
1210 21 Personāla DIREKTORS
1210 22 Komercsabiedrības padomes LOCEKLIS
1210 23 Kolēģijas LOCEKLIS
1210 24 Valdes LOCEKLIS
1210 26 Komercsabiedrības DIREKTORA VIETNIEKS
1210 27 DIREKTORA PALĪGS
1210 28 Tirgzinības DIREKTORS
1210 29 Loģistikas DIREKTORS
1210 30 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1210 31 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1210 32 PROKŪRISTS
1210 33 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS
1210 34 Padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1210 35 VADĪTĀJA VIETNIEKS
1210 36 Tirdzniecības DIREKTORS
1210 37 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS
1210 39 Valdes VADĪTĀJS
1210 40 Komisijas VADĪTĀJS
1210 41 Padomes VADĪTĀJS
1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)
1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)
1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)
1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)
1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(lauksaimniecībā)
1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(mežsaimniecībā)
1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību
saimniecībā)
1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(zivsaimniecībā)
1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)
1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)
1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)
1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)
1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)
1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)
1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)
1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)
1221 17 Mežsaimniecības MEŽZINIS
1221 18 Mežsaimniecības MEŽZIŅA VIETNIEKS
1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)
1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(rūpniecībā)
1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)
1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)
1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)
1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)
1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(enerģētikā)
1222 08 MEISTARS (elektrotehnikā)
1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS
1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecībā)
1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(būvniecībā)
1223 03 Būvdarbu VADĪTĀJS
1223 04 Pazemes darbu MEISTARS
1223 05 BūvMEISTARS (būvniecībā)
1223 06 Ceļu MEISTARS
1223 07 Ceļu MEISTARA PALĪGS
1223 08 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS
1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(vairumtirdzniecībā)
1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(mazumtirdzniecībā)
1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā
apkopē un remontā)
1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un
priekšmetu remontā)
1224 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1224 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves
aparatūras un priekšmetu remontā)
1224 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)
1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)
1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(restorānos)
1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(viesnīcās)
1225 05 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS
1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)
1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)
1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavās)
1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(transportā)
1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)
1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(noliktavās)
1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
1226 08 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS
1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 10 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)
1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)
1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)
1226 14 MEISTARS (transportā)
1226 15 Vilciena PRIEKŠNIEKS
1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS
1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 18 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS
1226 19 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 24 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS
(padomnieks)
1226 25 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)
1226 26 Filiāles DIREKTORS
1226 27 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS
1226 28 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS
1226 29 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1226 30 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)
1226 31 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)
1226 32 Ceha PRIEKŠNIEKS
1226 33 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 34 Ostas KAPTEINIS
1226 35 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (dzelzceļā)
1226 36 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(dzelzceļā)
1226 37 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
(dzelzceļā)
1226 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA /PRIEKŠNIEKA
VIETNIEKS (dzelzceļā)
1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(komercpakalpojumos)
1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos
pakalpojumos)
1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(komunālajos pakalpojumos)
1229 01 DEKĀNS
1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)
1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)
1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības
aprūpes jomā)
1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības
pārvaldes jomā)
1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā
1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)
1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma un atpūtas
pakalpojumu jomā)
1229 09 Skolas PĀRZINIS
1229 10 Skolas DIREKTORS
1229 11 PRODUCENTS (kultūras jomā)
1229 12 IMPRESĀRIJS
1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(kultūras jomā)
1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(izglītības jomā)
1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(veselības aprūpes jomā)
1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(sabiedrības pārvaldes jomā)
1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(sociālās aprūpes jomā)
1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(sporta jomā)
1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1229 20 ProDEKĀNS
1229 21 Pamatdarbības struktūrvienību VADĪTĀJS (informācijas
tehnoloģiju jomā)
1229 22 Vides PĀRVALDNIEKS
1229 23 Departamenta DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1229 24 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 25 Nodaļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1229 26 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 27 Daļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1229 28 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 29 Sektora VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1229 30 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 31 Administratīvais DIREKTORS (tiesu varas jomā)
1229 32 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)
1229 33 Nodaļas VADĪTĀJS (tiesu varas jomā)
1229 34 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)
1229 35 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS
1229 36 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS
1229 37 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1229 38 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS
1229 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un
tiesību aizsardzības jomā)
1229 40 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas
un pārvaldījuma jomā)
1229 41 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1229 42 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 43 Filiāles DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1229 44 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1229 45 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS
1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un
drošības jomā)
1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un
drošības jomā)
1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)
1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(farmācijas jomā)
1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo
pakalpojumu jomā)
1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
(individuālo pakalpojumu jomā)
1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 03 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 07 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 09 Sabiedrības SEKRETĀRS
1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS
1231 11 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 12 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 13 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 14 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 15 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 16 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 17 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 18 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 19 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 20 Galvenās kases VADĪTĀJS
1231 21 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS
1231 22 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 23 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS
1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS
1232 06 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 07 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1232 08 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS
1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS
1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS
1234 02 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS
1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1234 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS
1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS
1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1235 05 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS
1235 06 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS
1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS
1238 01 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS
1238 02 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS
1238 03 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1238 04 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1238 05 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1238 06 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1238 07 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1238 08 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1239 01 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 02 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 03 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 04 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 05 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 06 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 07 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1239 08 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA
VIETNIEKS
1239 09 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS
1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)
1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)
1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)
1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)
1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 01 DIREKTORS (rūpniecībā)
1312 02 IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)
1312 03 VADĪTĀJS (rūpniecībā)
1313 01 DIREKTORS (būvniecībā)
1313 02 IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)
1313 03 VADĪTĀJS (būvniecībā)
1314 01 DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1314 02 DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1314 03 IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1314 04 IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1314 05 VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1314 06 VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1314 07 VEIKALVEDIS
1315 01 Viesnīcas DIREKTORS
1315 02 Nometnes DIREKTORS
1315 03 Pansijas DIREKTORS
1315 04 Restorāna DIREKTORS
1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS
1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS
1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS
1315 08 VIESNĪCNIEKS
1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS
1315 10 Nometnes VADĪTĀJS
1315 11 Pansijas VADĪTĀJS
1315 12 Restorāna VADĪTĀJS
1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS
1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS
1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS
1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS
1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS
1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS
1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS
1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS
1316 01 DIREKTORS (transportā)
1316 02 DIREKTORS (sakaros)
1316 03 DIREKTORS (noliktavās)
1316 04 IZPILDDIREKTORS (transportā)
1316 05 IZPILDDIREKTORS (sakaros)
1316 06 IZPILDDIREKTORS (noliktavās)
1316 07 VADĪTĀJS (transportā)
1316 08 VADĪTĀJS (sakaros)
1316 09 VADĪTĀJS (noliktavās)
1316 10 PĀRVALDNIEKS (transportā)
1316 11 PĀRVALDNIEKS (sakaros)
1316 12 PĀRVALDNIEKS (noliktavās)
1317 01 DIREKTORS (komercpakalpojumos)
1317 02 IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)
1317 03 VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1317 04 PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)
1318 01 DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1318 02 IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1318 03 VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)
1318 04 PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1319 01 DIREKTORS (kultūras jomā)
1319 02 DIREKTORS (izglītības jomā)
1319 03 DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1319 04 DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)
1319 05 DIREKTORS (sporta jomā)
1319 06 DIREKTORS (tūrisma jomā)
1319 07 IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)
1319 08 IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)
1319 09 IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1319 10 IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)
1319 11 IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)
1319 12 IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)
1319 13 VADĪTĀJS (kultūras jomā)
1319 14 VADĪTĀJS (izglītības jomā)
1319 15 VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)
1319 16 VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)
1319 17 VADĪTĀJS (sporta jomā)
1319 18 VADĪTĀJS (tūrisma jomā)
1319 19 PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)
1319 20 PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)
1319 21 PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1319 22 PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)
1319 23 PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)
1319 24 PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)
1319 25 DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)
1319 26 VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1319 27 DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1319 28 VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1319 29 DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1319 30 VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)
1319 31 DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)
2111 01 AERODINAMIĶIS
2111 02 ASTRONOMS
2111 03 RadioASTRONOMS
2111 04 AstroFIZIĶIS
2111 05 BALLISTIĶIS
2111 06 HIDRODINAMIĶIS
2111 07 FIZIĶIS
2111 08 Akustikas FIZIĶIS
2111 09 AtomFIZIĶIS
2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS
2111 11 Elektronikas FIZIĶIS
2111 12 SiltumFIZIĶIS
2111 13 Gaismas FIZIĶIS
2111 14 Mehānikas FIZIĶIS
2111 15 MolekulārFIZIĶIS
2111 16 KodolFIZIĶIS
2111 17 Optikas FIZIĶIS
2111 18 Cietvielu FIZIĶIS
2111 19 Skaņas FIZIĶIS
2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS
2111 21 TERMODINAMIĶIS
2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS
2111 23 METROLOGS
2111 24 Medicīnas FIZIĶIS
2112 01 KLIMATOLOGS
2112 02 METEOROLOGS
2112 03 SINOPTIĶIS
2112 04 AgroMETEOROLOGS
2112 05 HidroMETEOROLOGS
2112 06 AEOROLOGS
2112 07 OKEANOLOGS
2112 08 RADIOMETEOROLOGS
2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS
2112 10 AeroMETEOROLOGS
2113 01 Ražošanas FARMACEITS
2113 02 KRISTALOGRĀFS
2113 03 ĶĪMIĶIS
2113 04 ANALĪTIĶIS
2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS
2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS
2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS
2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS
2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS
2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS
2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS
2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS
2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS
2113 17 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 18 Radioloģijas ĶĪMIĶIS
2113 19 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS
2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS
2114 02 GLACIOLOGS
2114 03 ĢEODĒZISTS
2114 04 ĢeoFIZIĶIS
2114 05 ĢEOLOGS
2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS
2114 07 ĢeoMORFOLOGS
2114 08 HidroAKUSTIĶIS
2114 09 HidroĢEOLOGS
2114 10 HIDROLOGS
2114 11 MikroPALEONTOLOGS
2114 12 MINERALOGS
2114 13 OKEANOGRĀFS
2114 14 PALEONTOLOGS
2114 15 SEISMOLOGS
2114 16 STRATOGRĀFS
2114 17 HIDROGRĀFS
2115 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2115 02 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2115 03 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS
2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2121 05 MATEMĀTIĶIS
2121 06 AKTUĀRS
2122 01 BIOMETRISTS
2122 02 DEMOGRĀFS
2122 03 Vecākais STATISTIĶIS
2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS
2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS
2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS
2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS
2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS
2122 09 Izglītības STATISTIĶIS
2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS
2122 11 Finanšu STATISTIĶIS
2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS
2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS
2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS
2131 01 Skaitļotāju /sakaru ANALĪTIĶIS
2131 02 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS
2131 03 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS
2131 04 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS
2131 05 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS
2131 06 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS
2131 07 Programmēšanas INŽENIERIS
2131 08 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS
2131 09 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS
2131 10 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS
2131 11 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2131 12 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS
2131 14 SistēmANALĪTIĶIS
2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS
2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu
VADĪTĀJS
2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu
KONSULTANTS
2131 18 Interneta portāla REDAKTORS
2132 01 PROGRAMMĒTĀJS
2132 02 Sakaru PROGRAMMĒTĀJS
2132 03 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS
2139 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS
2141 01 ARHITEKTS
2141 02 Ainavu ARHITEKTS
2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS
2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS
2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS
2141 06 Arhitektūras INTERJERISTS
2141 07 Transporta /tīklu INŽENIERIS
2141 08 Aeronavigācijas VADĪTĀJS
2141 09 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS
2141 10 ARHITEKTA PALĪGS
2141 11 ARHITEKTA PALĪGS (teritoriju plānotājs)
2141 12 ARHITEKTA PALĪGS (interjerists)
2141 13 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS
2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS
2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS
2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
2142 01 BūvINŽENIERIS
2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS
2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS
2142 05 Ēku būvINŽENIERIS
2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS
2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS
2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS
2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS
2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS
2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS
2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS
2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS
2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS
2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS
2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS
2142 19 Torņu būvINŽENIERIS
2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS
2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS
2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS
2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS
2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS
2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS
2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS
2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS
2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS
2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS
2142 32 Būvmateriālu INŽENIERIS
2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS
2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS
2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS
2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS
2143 01 ElektroINŽENIERIS
2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS
2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS
2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS
2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS
2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS
2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
2143 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS
2143 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS
2143 14 ENERĢĒTIĶIS
2143 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS
2144 01 Elektronikas INŽENIERIS
2144 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS
2144 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS
2144 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS
2144 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS
2144 06 Telesakaru INŽENIERIS
2144 07 Kosmossakaru INŽENIERIS
2144 08 Radarsakaru INŽENIERIS
2144 09 Radiosakaru INŽENIERIS
2144 10 Signālsistēmas (sakaru) INŽENIERIS
2144 11 Telegrāfa (sakaru) INŽENIERIS
2144 12 Telefona (sakaru) INŽENIERIS
2144 13 Televīzijas (sakaru) INŽENIERIS
2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS
2144 15 Telesakaru TEHNOLOGS
2144 16 Telesakaru KONSTRUKTORS
2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS
2144 18 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS
2145 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS
2145 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS
2145 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS
2145 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS
2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
2145 06 Automātu INŽENIERIS
2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS
2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS
2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS
2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS
2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS
2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS
2145 14 Kuģu būves INŽENIERIS
2145 15 Mehānikas INŽENIERIS
2145 16 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS
2145 17 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS
2145 18 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS
2145 19 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS
2145 20 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS
2145 21 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS
2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS
2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS
2145 24 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS
2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS
2145 27 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS
2145 28 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS
2145 29 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS
2145 31 Motoru INŽENIERIS
2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS
2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS
2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS
2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS
2145 36 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS
2145 38 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS
2145 39 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS
2145 40 Vagonu /remonta INŽENIERIS
2145 41 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS
2145 42 Mehatronikas INŽENIERIS
2145 43 Siltumenerģētikas INŽENIERIS
2145 44 Siltumtehnikas INŽENIERIS
2145 45 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS
2145 46 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2145 47 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS
2145 48 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS
2145 49 Transportsistēmu INŽENIERIS
2145 50 Kuģu mehānikas INŽENIERIS
2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS
2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS
2146 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS
2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS
2146 05 Naftas INŽENIERIS
2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS
2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)
2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS
2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS
2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS
2146 11 Degvielas TEHNOLOGS
2146 12 Krāsu TEHNOLOGS
2146 13 Papīra TEHNOLOGS
2146 14 Plastmasas TEHNOLOGS
2146 15 Polimēru TEHNOLOGS
2146 16 Gumijas TEHNOLOGS
2146 17 Riepu TEHNOLOGS
2146 18 Plastmasas INŽENIERIS
2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS
2147 01 Iežguves INŽENIERIS
2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS
2147 03 Iežguves ĢEODĒZISTS
2147 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS
2147 06 Ieguves METALURGS
2147 07 Lietuves METALURGS
2147 08 Fizikālo procesu METALURGS
2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS
2147 10 METALURGS (analītiķis)
2147 11 Ieguves TEHNOLOGS
2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS
2148 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS
2148 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS
2148 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS
2148 04 Aerofoto INŽENIERIS
2148 05 Kadastra INŽENIERIS
2148 06 Ģeodēzijas INŽENIERIS
2148 07 Hidrogrāfijas INŽENIERIS
2148 08 Zemes ierīcības INŽENIERIS
2148 09 Aerofotografijas INŽENIERIS
2148 10 Ģeoinformātikas INŽENIERIS
2149 01 Sakaru /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS
2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS
2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS
2149 06 Plānošanas INŽENIERIS
2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS
2149 08 Robotu INŽENIERIS
2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS
2149 10 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS
2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS
2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS
2149 13 Cementa TEHNOLOGS
2149 14 Keramikas TEHNOLOGS
2149 15 Stikla TEHNOLOGS
2149 16 Ādas TEHNOLOGS
2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS
2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS
2149 19 Audumu TEHNOLOGS
2149 20 Kokapstrādes INŽENIERIS
2149 21 INŽENIERINSPEKTORS
2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS
2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS
2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS
2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS
2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS
2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS
2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS
2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS
2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS
2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS
2149 32 KOLORISTS
2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS
2149 35 Energotīklu DISPEČERS
2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS
2149 37 Šūšanas TEHNOLOGS
2149 39 Energosistēmu INŽENIERIS
2149 40 TEHNOLOGS
2149 41 KONSTRUKTORS
2149 42 Kvalitātes INŽENIERIS
2149 43 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS
2149 44 Meža TEHNOLOGS
2149 45 Projektēšanas INŽENIERIS
2149 46 Ražošanas INŽENIERIS
2149 47 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 49 Metroloģijas INŽENIERIS
2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS
2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS
2149 52 KomunālINŽENIERIS
2149 53 Ugunsdrošības INŽENIERIS
2149 54 Civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 56 Vides INŽENIERIS
2149 57 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS
2149 58 Mežsaimniecības INŽENIERIS
2149 60 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS
2149 61 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS
2149 62 Automobiļu transporta INŽENIERIS
2149 63 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS
2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS
2149 65 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS (profesijas standarts
4.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)
2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS
2152 02 Lidojumu INŽENIERIS
2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS
2152 04 Lidmašīnas PILOTS
2152 05 Helikoptera PILOTS
2152 06 Hidroplāna PILOTS
2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS
2152 10 Lidmašīnas komercPILOTS
2152 11 Helikoptera komcercPILOTS
2152 12 Aviolīniju transporta lidmašīnas PILOTS
2152 13 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS
2152 14 Planiera PILOTS
2152 15 Gaisa balona PILOTS
2152 16 LIDOTĀJS (inženieris)
2152 17 STŪRMANIS
2152 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)
2152 20 Lidmašīnas PILOTS (instruktors)
2152 22 Helikoptera PILOTS (instruktors)
2152 23 Planiera PILOTS (instruktors)
2152 24 Gaisa balona PILOTS (instruktors)
2152 25 PILOTS
2152 27 Deltaplāna LIDOTĀJS
2152 29 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)
2152 30 LIDOTĀJS (operators)
2211 01 BAKTERIOLOGS
2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS
2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS
2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS
2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS
2211 11 BIOLOGS
2211 12 Saldūdens BIOLOGS
2211 13 Jūras BIOLOGS
2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2211 15 BOTĀNIĶIS
2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS
2211 20 CITOLOGS
2211 21 Dzīvnieku CITOLOGS
2211 22 Augu CITOLOGS
2211 23 EKOLOGS
2211 24 Dzīvnieku EKOLOGS
2211 25 Augu EKOLOGS
2211 26 EMBRIOLOGS
2211 27 Ģenētikas INŽENIERIS
2211 28 ENTOMOLOGS
2211 29 ĢENĒTIĶIS
2211 30 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS
2211 31 Augu ĢENĒTIĶIS
2211 32 HISTOLOGS
2211 33 Dzīvnieku HISTOLOGS
2211 34 Augu HISTOLOGS
2211 35 HidroBIOLOGS
2211 36 IHTIOLOGS
2211 37 IMUNOLOGS
2211 38 MikroBIOLOGS
2211 39 MIKOLOGS
2211 40 ORNITOLOGS
2211 41 PARAZITOLOGS
2211 42 ZIVKOPIS
2211 43 SISTEMĀTIĶIS
2211 44 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS
2211 45 Augu SISTEMĀTIĶIS
2211 46 ZOOLOGS
2211 47 VIRUSOLOGS
2211 49 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS
2211 50 KINOLOGS
2211 51 HIPOLOGS
2212 01 ANATOMS
2212 02 BIOĶĪMIĶIS
2212 03 BIOFIZIĶIS
2212 05 EPIDEMIOLOGS
2212 06 HistoPATOLOGS
2212 07 NeiroPATOLOGS
2212 08 PATOLOGS
2212 09 Dzīvnieku PATOLOGS
2212 10 Tiesu medicīnas PATOLOGS
2212 11 Medicīnas PATOLOGS
2212 12 Augu PATOLOGS
2212 13 Ķirurģijas PATOLOGS
2212 14 VeterinārPATOLOGS
2212 17 FIZIOLOGS
2212 18 Dzīvnieku FIZIOLOGS
2212 19 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
2212 20 Epidemioloģijas FIZIOLOGS
2212 21 Neiroloģijas FIZIOLOGS
2212 22 Augu FIZIOLOGS
2212 23 TOKSIKOLOGS
2212 24 PsihoFIZIOLOGS
2212 25 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS
2212 26 BIONIĶIS PROTĒZISTS
2212 27 Klīniskais FIZIOLOGS
2212 28 Uztura SPECIĀLISTS
2213 01 Sēklkopības AGRONOMS
2213 03 MEŽKOPIS
2213 04 PUĶKOPIS
2213 05 DĀRZKOPIS
2213 06 DĀRZEŅKOPIS
2213 07 POMOLOGS
2221 01 ĀRSTS
2221 03 ĀRSTS (STAŽIERIS)
2221 04 Akupunktūras ĀRSTS
2221 05 Arodslimību ĀRSTS
2221 06 Arodveselības ĀRSTS
2221 07 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists
2221 08 ĀRSTS (EKSPERTS)
2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS
2221 11 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS
2221 12 Higiēnas ĀRSTS
2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS
2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS
2221 18 Laboratorijas ĀRSTS
2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS
2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS
2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS
2221 22 Sporta ĀRSTS
2221 23 Veselības aprūpes ĀRSTS
2221 25 ALERGOLOGS
2221 26 Bērnu AUDIOLOGS
2221 27 DERMATOLOGS un VENEROLOGS
2221 28 ĀRSTS (DIETOLOGS)
2221 29 Tiesu medicīnas EKSPERTS
2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS
2221 31 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)
2221 32 FONIATRS
2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS
2221 34 GASTROENTEROLOGS
2221 36 Bērnu GINEKOLOGS
2221 37 HEMATOLOGS
2221 38 HEPATOLOGS
2221 39 ĀRSTS (HOMEOPĀTS)
2221 40 ĀRSTS (IMUNOLOGS)
2221 41 INFEKTOLOGS
2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS
2221 43 KARDIOLOGS
2221 44 Bērnu KARDIOLOGS
2221 45 KOSMETOLOGS
2221 46 ĶIRURGS
2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS
2221 48 Bērnu ĶIRURGS
2221 49 Torakālais ĶIRURGS
2221 50 Plastiskais ĶIRURGS
2221 51 Sirds ĶIRURGS
2221 52 NARKOLOGS
2221 53 NEFROLOGS
2221 54 NEIROĶIRURGS
2221 55 NEIROLOGS
2221 56 Bērnu NEIROLOGS
2221 57 NEONATOLOGS
2221 58 OFTALMOLOGS
2221 59 ONKOLOGS
2221 61 ProtēžORTOPĒDS
2221 62 OTOLARINGOLOGS
2221 63 ĀRSTS (PATOLOGS)
2221 64 SeksoPATOLOGS
2221 65 PEDIATRS
2221 66 PSIHIATRS
2221 67 Bērnu PSIHIATRS
2221 68 RADIOLOGS
2221 69 RADIOLOGS (TERAPEITS)
2221 70 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)
2221 72 REIMATOLOGS
2221 73 REZIDENTS
2221 74 SEKSOLOGS
2221 75 PsihoTERAPEITS
2221 76 TRANSPLANTOLOGS
2221 77 TRANSFUZIOLOGS
2221 78 TRAUMATOLOGS ORTOPĒDS
2221 79 UROLOGS
2221 82 INTERNISTS
2221 84 Kuģa ĀRSTS
2221 86 ALGOLOGS
2221 87 ANESTEZIOLOGS un REANIMATOLOGS
2221 88 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)
2221 89 Bērnu NEFROLOGS
2221 90 Asinsvadu ĶIRURGS
2221 91 Veselības aprūpes VADĪTĀJS
2221 92 HipnoTERAPEITS
2221 93 OSTEOPĀTS
2221 94 FLEBOLOGS
2221 95 PEDAUDIOLOGS
2221 96 Bērnu REIMATOLOGS
2221 97 Bērnu PNEIMONOLOGS
2221 98 Bērnu ENDOKRINOLOGS
2221 99 Bērnu GASTROENTEROLOGS
2221 100 Bērnu HEMATOONKOLOGS
2221 101 Bērnu ALERGOLOGS
2221 102 ONKOĶĪMIJTERAPEITS
2221 103 ONKOĶIRURGS
2221 104 ONKOGINEKOLOGS
2221 105 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)
2221 106 ĀRSTS (mikroBIOLOGS)
2221 107 ĀRSTS (CITOLOGS)
2221 108 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)
2221 109 GERIATRS
2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)
2221 111 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)
2222 01 Zobu PROTĒZISTS
2222 02 ZOBĀRSTS
2222 03 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS
2222 05 ORTODONTS
2222 06 ENDODONTISTS
2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS
2222 08 PARADONTOLOGS
2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS
2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS
2223 03 VeterinārĀRSTS
2224 01 FARMACEITS
2224 02 Klīniskais FARMACEITS
2224 03 FARMAKOLOGS
2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS
2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA
2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS
2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS
2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS
2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS
2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS
2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA
2230 02 Galvenā VECMĀTE
2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA
2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)
2310 02 DOCENTS
2310 03 LEKTORS
2310 04 PROFESORS
2310 05 Asociētais PROFESORS
2310 14 Katedras VADĪTĀJS
2310 15 PRODEKĀNS
2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 08 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS
2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS
2331 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS
2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2340 12 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS
2351 01 Izglītības METODIĶIS
2351 02 METODIĶIS
2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS
2352 01 Izglītības valsts INSPEKTORS
2352 02 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS
2353 01 Sociālais PEDAGOGS
2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS
2359 02 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS
2359 03 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS izglītības iestādē
2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS
2359 05 Sporta ORGANIZATORS
2359 06 PLĀNOTĀJS
2359 07 Vecākais sporta TRENERIS
2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS
2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS
2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS
2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 03 REVIDENTS
2411 04 AUDITORS
2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS
2411 07 Uzraudzības AUDITORS
2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS
2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
2411 10 Metodikas EKSPERTS
2411 11 Aizdevumu REVIDENTS
2411 12 FINANSISTS
2411 13 Zvērināts REVIDENTS
2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS
2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS
2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites
galvenais SPECIĀLISTS
2411 17 Iekšējais AUDITORS
2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS
2412 03 Personāla INSPEKTORS
2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS
2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS
2412 07 Mācību centra VADĪTĀJS
2412 08 Mācību projekta VADĪTĀJS
2412 09 Personāla atlases SPECIĀLISTS
2412 10 Personāla lietu PĀRZINIS
2412 12 Personāla VADĪTĀJS
2412 13 Karjeras KONSULTANTS
2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS
2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS
2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS
2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS
2414 01 Projekta DIREKTORS
2414 02 Projekta ADMINISTRATORS
2414 03 Projekta VADĪTĀJS
2415 01 Ražošanas DIREKTORS (parfimērijas jomā)
2415 02 Vecākais PARFIMĒRS
2415 03 PARFIMĒRS
2419 01 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
2419 02 Patentu AĢENTS
2419 03 Vecākais reklāmas AĢENTS
2419 04 Vecākais KONSULTANTS
2419 06 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS
2419 08 Sabiedrisko attiecību MENEDŽERIS
2419 09 Reklāmas VADĪTĀJS
2419 10 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS
2419 12 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS
2419 13 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS
2419 14 Tirdzniecības VADĪTĀJS
2419 15 Pārdošanas VADĪTĀJS
2419 16 Eksporta VADĪTĀJS
2419 17 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS
2419 18 Vecākais EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)
2419 19 EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)
2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS
2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un
pašvaldību iestādēm
2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS
2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS
2419 27 Nodokļu KONSULTANTS
2419 28 Medicīnas KONSULTANTS
2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS
2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS
2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS
2421 02 JURISTS
2421 05 Zvērināts ADVOKĀTS
2421 06 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS
2422 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 02 TIESNESIS
2422 03 Administratīvais TIESNESIS
2422 04 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 05 Senāta departamenta PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 06 SENATORS
2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS
2422 10 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
2422 11 Zemesgrāmatu nodaļas PRIEKŠNIEKS
2422 12 Izmeklēšanas TIESNESIS
2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
2423 01 VirsPROKURORS
2423 02 VirsPROKURORA VIETNIEKS
2423 03 PROKURORS
2429 02 JURISKONSULTS
2429 04 Tieslietu KONSULTANTS
2429 06 Tiesu EKSPERTS
2429 07 Zvērināts NOTĀRS
2429 08 Zvērināta NOTĀRA KANDIDĀTS
2429 09 Vecākais tiesu EKSPERTS
2429 10 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS
2429 11 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS
2429 12 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS
2429 13 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS
2429 14 LIKVIDATORS
2431 01 ARHĪVISTS
2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)
2431 03 Fondu GLABĀTĀJS (muzejos)
2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)
2431 05 Izstāžu ORGANIZATORS
2431 06 MUZEJPEDAGOGS
2431 07 Galvenais ARHĪVISTS
2431 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS
2431 09 Arhīva EKSPERTS
2432 01 BIBLIOGRĀFS
2432 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS
2432 03 DOKUMENTĀLISTS
2432 04 INFORMĀTIĶIS
2432 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS
2432 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)
2432 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS
2441 01 EKONOMETRISTS
2441 02 EKONOMISTS
2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS
2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS
2441 05 Finanšu EKONOMISTS
2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS
2441 07 Darba EKONOMISTS
2441 08 Cenu EKONOMISTS
2441 09 Nodokļu EKONOMISTS
2441 10 Darba algas EKONOMISTS
2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS
2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
2441 15 Budžeta EKONOMISTS
2441 16 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS
2441 17 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS
2441 18 Galvenais EKONOMISTS
2442 01 ANTROPOLOGS
2442 02 ARHEOLOGS
2442 03 KRIMINOLOGS
2442 04 ETNOLOGS
2442 05 ĢEOGRĀFS
2442 06 EkonomĢEOGRĀFS
2442 07 FizioĢEOGRĀFS
2442 08 PolitoĢEOGRĀFS
2442 09 PENOLOGS
2442 10 SOCIĀLPATOLOGS
2442 11 SOCIOLOGS
2442 12 KriminoSOCIOLOGS
2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS
2442 14 PenoSOCIOLOGS
2442 15 Izglītības SOCIOLOGS
2443 01 ĢENEALOGS
2443 02 VĒSTURNIEKS
2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS
2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS
2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS
2443 06 FILOZOFS
2443 07 Politikas FILOZOFS
2443 08 POLITOLOGS
2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS
2443 10 Medicīnas VĒSTURNIEKS
2444 01 ETIMOLOGS
2444 02 GRAFOLOGS
2444 03 TULKS
2444 04 LEKSIKOGRĀFS
2444 05 LINGVISTS
2444 06 MORFOLOGS
2444 07 FILOLOGS
2444 08 SEMANTIĶIS
2444 09 FONOLOGS
2444 10 TULKOTĀJS
2444 11 Tiesas TULKS
2444 12 Nedzirdīgo zīmju valodas TULKS
2444 13 TERMINOLOGS
2444 14 TULKS REFERENTS
2445 01 PSIHOLOGS
2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS
2445 03 Izglītības PSIHOLOGS
2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS
2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS
2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS
2445 07 SocioPSIHOLOGS
2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS
2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS
2445 10 Praktiskais PSIHOLOGS
2445 11 PSIHOLOGA ASISTENTS
2445 12 PSIHOLOGS KONSULTANTS
2446 01 Sociālais DARBINIEKS
2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS
2446 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem
2446 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem
2446 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm
2446 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām
2446 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas
iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm
2446 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām
vajadzībām
2446 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS
2447 03 Tūristu GIDS
2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS
2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS
2451 01 AUTORS
2451 02 BIOGRĀFS
2451 03 DRAMATURGS
2451 04 DZEJNIEKS
2451 05 ESEJISTS
2451 06 FEĻETONISTS
2451 07 KOMENTĒTĀJS
2451 08 Literāro un citu darbu KOREKTORS
2451 09 KORESPONDENTS
2451 10 KRITIĶIS
2451 11 LIRIĶIS
2451 12 RAKSTNIEKS
2451 13 Literāro un citu darbu REDAKTORS
2451 14 Galvenais REDAKTORS
2451 15 REPORTIERIS
2451 16 SCENĀRISTS
2451 17 ŽURNĀLISTS
2451 18 Preses SEKRETĀRS
2451 19 Literārais REDAKTORS
2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS
2452 02 GLEZNOTĀJS
2452 03 GRAFIĶIS
2452 04 KARIKATŪRISTS
2452 05 MĀKSLINIEKS
2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS
2452 07 MULTIPLIKATORS
2452 08 RESTAURĒTĀJS
2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)
2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS
2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS
2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS
2452 14 MODELĒTĀJS
2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS
2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS
2452 19 KokTĒLNIEKS
2452 20 INSTALATORS
2452 21 INTERJERISTS
2452 22 JuvelierMĀKSLINIEKS
2452 23 KERAMIĶIS
2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS
2452 25 MetālMĀKSLINIEKS
2452 26 PLAKĀTISTS
2452 27 SCENOGRĀFS
2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS
2452 30 VideoMĀKSLINIEKS
2452 31 Vides MĀKSLINIEKS
2452 32 VITRĀŽISTS
2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2452 34 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS
2452 35 DatorDIZAINERS
2452 36 Interjera DIZAINERS
2452 37 Mēbeļu DIZAINERS
2452 38 Modes DIZAINERS
2453 01 DIRIĢENTS
2453 02 Galvenais DIRIĢENTS
2453 03 Orķestra KONCERTMEISTARS
2453 04 MUZIKOLOGS
2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS
2453 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS
2453 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS
2453 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS
2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2453 11 SOLISTS
2453 12 Operas VOKĀLISTS
2453 13 Galvenais KORMEISTARS
2453 14 KOMPONISTS
2453 15 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS
2453 16 Kora MĀKSLINIEKS
2454 01 Baleta SOLISTS
2454 02 DEJOTĀJS
2454 03 HOREOGRĀFS
2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS
2454 05 Baleta REPETITORS
2454 06 BALETMEISTARS
2454 07 Baleta REŽISORS
2455 01 AKTIERIS
2455 02 Kinofilmas DIREKTORS
2455 03 Radiouzveduma DIREKTORS
2455 04 Izrādes DIREKTORS
2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS
2455 06 Izrādes REŽISORS
2455 07 Kinofilmas REŽISORS
2455 08 Skaņu REŽISORS
2455 09 Kustību REŽISORS
2455 10 REŽISORA ASISTENTS
2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS
2455 12 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS
2455 13 Leļļu teātra AKTIERIS
2461 01 ARHIBĪSKAPS
2461 02 BĪSKAPS
2461 03 BONZA
2461 04 GARĪDZNIEKS
2461 05 IMAMS
2461 07 MĀCĪTĀJS
2461 08 MISIONĀRS
2461 11 PRIESTERIS
2461 12 RABĪNS
2461 13 TEOLOGS
2461 14 VIKĀRS
2461 15 PRĀVESTS
2461 16 KARDINĀLS
2461 17 Katoļu PRIESTERIS
2462 01 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS
2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS
2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS
2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS
2462 05 KAPELĀNS
2470 02 Vadošais PĒTNIEKS
2470 03 PĒTNIEKS
2470 04 ASISTENTS
2481 01 Vecākais REFERENTS
2481 02 Vecākais INSPEKTORS
2481 03 Vecākais EKSPERTS
2481 04 REFERENTS
2481 05 INSPEKTORS
2481 06 EKSPERTS
2481 07 Jaunākais REFERENTS
2481 08 Jaunākais INSPEKTORS
2481 09 Jaunākais EKSPERTS
2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)
2481 11 Virsmežniecības INŽENIERIS
2481 12 KONSULTANTS
2481 13 Valsts pārvaldes JURISKONSULTS
2481 15 Vecākais personāla INSPEKTORS
2481 17 Vecākais LIETVEDIS
2481 18 REDAKTORS
2481 19 KOREKTORS
2482 02 Iekšlietu iestādes speciālās grupas PRIEKŠNIEKS
2482 07 Iekšlietu iestādes posteņa PRIEKŠNIEKS
2482 09 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERA VIETNIEKS
2482 10 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERIS
2482 14 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS
2482 15 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS
2482 16 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS
2482 17 Iekšlietu iestādes centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS
2482 18 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS
2482 21 Iekšlietu iestādes galvenais EKSPERTS
2482 24 Iekšlietu iestādes vadošais INŽENIERIS
2482 25 Iekšlietu iestādes vecākais INŽENIERIS
2482 26 Iekšlietu iestādes vecākais INSPEKTORS
2482 27 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS
2482 28 Iekšlietu iestādes vecākais iecirkņa INSPEKTORS
2482 29 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS
2482 35 Iekšlietu iestādes posma INŽENIERIS
2482 39 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kriminālists)
2482 40 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs sapieris)
2482 41 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts psihologs)
2482 42 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts)
2482 43 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (sapieris)
2482 44 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (snaiperis)
2482 45 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (alpīnists)
2482 46 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs)
2482 47 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)
2482 48 Iekšlietu iestādes dežūrINSPEKTORS
2482 49 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS
2482 50 Iekšlietu iestādes iecirkņa INSPEKTORS
2482 53 Iekšlietu iestādes EKSPERTS
2482 63 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (sapieris)
2482 64 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (alpīnists)
2482 65 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (miesassargs
autovadītājs)
2482 71 Iekšlietu iestādes vecākais EKSPERTS
2482 72 Iekšlietu iestādes vecākais PASNIEDZĒJS
2482 73 Iekšlietu iestādes PASNIEDZĒJS
2482 74 Iekšlietu iestādes METODIĶIS
2482 75 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS
2482 76 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS
2482 77 Iekšlietu iestādes posteņa KOMANDIERIS
2482 78 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (dežurants)
2482 79 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA PALĪGS
2482 80 Iekšlietu iestādes PEDAGOGS
2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais
INSPEKTORS
2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS
2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS
2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS
2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS
2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS
2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS
2483 19 Mācību centra INSPEKTORS
2484 01 Muitas maiņas PRIEKŠNIEKS
2484 02 Vecākais muitas EKSPERTS
2484 03 Vecākais muitas UZRAUGS
2484 04 Muitas virsUZRAUGS
2484 05 Galvenais nodokļu INSPEKTORS
2484 06 Vecākais nodokļu INSPEKTORS
2484 07 Galvenais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
2484 08 Vecākais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
2484 09 Vecākais izziņas INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
2485 01 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS
2485 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)
2485 03 Valsts KONTROLIERA PALĪGS
2485 04 Revīzijas departamenta DIREKTORA PALĪGS (Valsts kontrolē)
2485 05 REFERENTS (Valsts kontrolē)
2485 06 Valsts REVIDENTA PALĪGS
2485 07 Iekšējais AUDITORS (Valsts kontrolē)
2485 08 Jaunākais REFERENTS (Valsts kontrolē)
3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02 Fizikas TEHNIĶIS
3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS
3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS
3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
3111 11 Hidroloģijas TEHNIĶIS
3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS
3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS
3112 02 BūvTEHNIĶIS
3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS
3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS
3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS
3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS
3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS
3112 15 ĢeoTEHNIĶIS
3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS
3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS
3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS
3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS
3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS
3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS
3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas
SPECIĀLISTS
3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02 ElektroTEHNIĶIS
3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS
3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS
3113 14 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)
3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS
3113 16 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS
3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS
3114 02 DatorTEHNIĶIS
3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS
3114 04 Telesakaru TEHNIĶIS
3114 05 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 06 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 07 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS
3114 08 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 09 Aerokosmisko telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 10 Radara telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 11 Radio telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 12 Televīzijas sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 13 Telefona sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 14 Telegrāfa sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 15 Signālsistēmu telesakaru (elektronikas) INŽENIERIS
3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS
3114 18 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3114 19 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3114 20 Elektronisko sakaru SPECIĀLISTS
3114 21 Elektronikas SPECIĀLISTS
3114 22 Datorsistēmu TEHNIĶIS
3114 23 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru
TEHNIĶIS
3114 24 Telesakaru SPECIĀLISTS
3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS
3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS
3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 08 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
3115 09 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS
3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS
3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS
3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS
3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 19 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 20 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 21 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 22 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 23 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS
3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS
3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS
3115 28 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 40 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS
3115 41 MEHĀNIĶIS (inženieris)
3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS
3115 43 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS
3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
3115 45 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS
3115 46 MEHATRONIĶIS
3115 47 Autoapkopes SPECIĀLISTS
3115 48 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS
3115 49 Transporta vagonu TEHNIĶIS
3115 50 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības
drošības TEHNIĶIS
3115 51 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)
3115 52 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS
3115 53 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS
3115 54 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS
3115 55 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS
3115 56 Kuģa TEHNIĶIS
3115 57 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS (profesijas
standarts 4.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)
3115 58 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 59 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS
3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS
3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS
3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS
3116 05 Naftas TEHNIĶIS
3116 06 Ķīmijas LABORANTS
3116 09 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS
3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS
3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS
3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS
3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS
3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS
3118 01 RASĒTĀJS
3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS
3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS
3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS
3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS
3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS
3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS
3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS
3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS
3118 19 Tehniskais REDAKTORS
3118 20 KARTOGRĀFS
3118 21 FOTOGRAMMETRISTS
3119 01 Metožu TEHNIĶIS
3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS
3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS
3119 06 Telesakaru (darba normēšanas) TEHNIĶIS
3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11 Darba NORMĒTĀJS
3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS
3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 15 Kvalitātes TEHNIĶIS
3119 16 Tāmju INŽENIERIS
3119 17 Krimināllietu TEHNIĶIS
3119 18 Ieroču TEHNIĶIS
3119 19 Kokapstrādes TEHNOLOGS
3119 20 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS
3119 21 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS
3119 22 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 23 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 24 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 25 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS
3119 26 Projektu ASISTENTS
3119 27 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS
3119 28 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 29 Darba aizsardzības KOORDINATORS
3119 30 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)
3119 31 MEISTARS (dzelzceļā)
3119 32 EnergoDISPEČERS
3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS
3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS
3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS
3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS
3121 09 Informācijas sistēmINŽENIERIS
3121 10 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS
3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS
3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS
3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
3121 18 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS
3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS
3121 20 DATORGRAFIĶIS
3121 21 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS
3121 22 Interneta bankas ADMINISTRATORS
3121 23 Datorsistēmu TESTĒTĀJS
3121 24 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS
3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS
3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS
3122 01 Skaitļotāja OPERATORS
3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS
3122 03 Datora OPERATORS
3122 04 S.W.I.F.T. OPERATORS
3122 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS
3122 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS
3123 01 Robotu UZRAUGS
3123 02 Robotu TEHNIĶIS
3131 01 KinoOPERATORA ASISTENTS
3131 02 MikroFOTOGRĀFS
3131 03 KinoOPERATORS
3131 04 Audioiekārtu OPERATORS
3131 05 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS
3131 06 Televīzijas OPERATORS
3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3131 08 Mikrofona OPERATORS
3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS
3131 11 Skaņu OPERATORS
3132 01 Kuģa RADISTS
3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS
3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS
3132 05 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS
3132 06 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS
3132 07 Jūras /radioiekārtas OPERATORS
3132 08 Tālsakaru OPERATORS
3132 09 Telegrāfa OPERATORS
3132 10 Kino PROJICĒTĀJS
3132 11 TELEGRĀFISTS
3132 12 Kuģa radioOPERATORS
3132 13 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)
I klases radioELEKTRONIĶIS
3132 14 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)
II klases radioELEKTRONIĶIS
3133 01 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS
3133 02 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS
3133 03 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS
3141 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs
kapteinis)
3141 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem
3141 03 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 3000 BT
3141 04 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem mazākiem par 3000 BT
3141 05 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem
3141 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem
neierobežotā zvejas rajonā
3141 07 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un
garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3141 08 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un
garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3142 01 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 500 BT
3142 02 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem mazākiem par 500 BT
3142 03 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 200 BT
3142 04 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m neierobežotā
zvejas rajonā
3142 05 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m
neierobežotā zvejas rajonā
3142 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m ierobežotā
zvejas rajonā
3142 07 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m
ierobežotā zvejas rajonā
3142 08 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
3142 09 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS
3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS
3144 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS
3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS
3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS
3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS
3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS
3145 07 Radiolokācijas INŽNIERIS
3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS
3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS
3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 11 Radiolokācijas OPERATORS
3145 12 Radionavigācijas OPERATORS
3145 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS
3145 14 Radiokontroles punkta OPERATORS
3145 15 LIDOTĀJS (kravas operators)
3145 16 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atbildīgais
IZMEKLĒTĀJS
3145 17 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS
3146 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW
un lielāku
3146 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW
un lielāku
3146 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
mazāku par 3000 kW
3146 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku
par 3000 kW
3146 05 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW
un lielāku
3146 06 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
750 kW un lielāku
3146 07 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
3000 kW un lielāku
3146 08 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
mazāku par 3000 kW
3146 09 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
3000 kW un lielāku
3146 10 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu
mazāku par 3000 kW
3147 01 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku
par 750 kW
3147 02 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku
par 750 kW
3147 03 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
3147 04 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
3148 01 Tāljūras LOCIS
3148 02 LOCIS
3148 03 Kuģu satiksmes OPERATORS
3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS
3151 02 BūvINSPEKTORS
3151 03 BūvUZRAUGS
3151 04 Ugunsdrošības TEHNIĶIS
3151 05 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS
3151 06 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS
3151 07 Ceļu būvUZRAUGS
3151 08 Tiltu būvUZRAUGS
3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS
3152 01 Valsts /darba INSPEKTORS
3152 02 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS
3152 04 Darba INSPEKTORS
3152 05 Vides aizsardzības INSPEKTORS
3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS
3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS
3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS
3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 10 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS
3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS
3152 12 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS
3152 13 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS
3152 14 Dzelzceļa INSPEKTORS
3152 15 Tehniskais INSPEKTORS
3152 16 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS
3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS
3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS
3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS
3153 04 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS
3153 05 Kvalitātes KONSULTANTS
3153 06 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS
3153 07 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS
3153 08 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS
3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS
3211 01 TAKSIDERMISTS
3211 02 Dabaszinātņu LABORANTS
3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS
3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS
3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS
3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS
3211 08 Botānikas TEHNIĶIS
3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS
3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS
3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS
3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS
3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS
3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS
3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS
3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS
3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS
3211 19 Audu TEHNIĶIS
3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS
3211 21 MikroBIOLOGA PALĪGS
3211 22 EPIDEMIOLOGA PALĪGS
3211 23 VIRUSOLOGA PALĪGS
3211 24 RADIOLOGA PALĪGS
3211 25 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS
3211 26 PARAZITOLOGA PALĪGS
3211 27 ENTOMOLOGA PALĪGS
3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS
3211 30 Vides TEHNIĶIS
3211 31 BioTEHNOLOGS
3211 32 BioTEHNOLOGA PALĪGS
3211 33 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS
3211 34 Medicīnas LABORANTS
3211 35 Vides TEHNOLOGS
3211 36 Vides iekārtu TEHNIĶIS
3211 37 Dzīvnieku PĀRRAUGS
3211 38 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS
3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS
3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS
3212 04 Meža TEHNIĶIS
3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS
3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS
3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS
3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS
3212 09 Augsnes TEHNIĶIS
3212 10 MĒRNIEKS
3212 11 ZOOTEHNIĶIS
3212 12 AGRONOMS
3212 13 Agronomijas un mežkopības LABORANTS
3212 14 Ainavu TEHNIĶIS
3212 15 Zvērināts MĒRNIEKS
3212 16 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS
3212 17 Dārzkopības SPECIĀLISTS
3212 18 Mežsaimniecības TEHNOLOGS
3212 19 Mežsaimniecības TEHNIĶIS
3212 20 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS
3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS
3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS
3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS
3213 01 Zemkopības KONSULTANTS
3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS
3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS
3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS
3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS
3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS
3213 07 Zemkopības LABORANTS
3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS
3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS
3213 10 Lauksaimniecības ORGANIZATORS
3213 11 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS
3213 12 Zemnieku KONSULTANTS
3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS
3221 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)
3221 02 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS
3221 04 Biomedicīnas LABORANTS
3221 05 RADIOLOGA ASISTENTS
3221 06 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS
3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS
3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS
3221 09 PERFUZIONISTS
3222 01 HIGIĒNISTS
3222 02 Sanitārais INSPEKTORS
3222 03 Higiēnas DEZINFEKTORS
3222 04 HIGIĒNISTA PALĪGS
3223 01 DIETOLOGS
3223 02 KONSULTANTS (dietoloģijā)
3224 01 OPTIĶIS
3224 02 OPTOMETRISTS
3225 01 ZOBĀRSTA ASISTENTS
3225 02 Zobu FELDŠERIS
3225 03 Zobu HIGIĒNISTS
3225 04 PROFILAKTIĶIS
3225 05 Zobu TEHNIĶIS
3226 01 ElektroTERAPEITS
3226 02 FizioTERAPEITS
3226 03 MASIERIS
3226 04 ORTOPĒDS
3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS
3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS
3226 08 KINEZOTERAPEITS
3226 09 ERGOTERAPEITS
3226 10 Fizikālais TERAPEITS
3226 11 FizioTERAPEITA ASISTENTS
3226 12 Bērnu MASIERIS
3226 13 Solārija DARBINIEKS
3226 14 ERGOTERAPEITA ASISTENTS
3226 15 REITTERAPEITS
3226 16 REITTERAPEITA ASISTENTS
3226 17 Tehniskais ORTOPĒDS
3226 18 KOSMĒTIĶIS
3226 19 AudioLOGOPĒDS
3226 20 PODOLOGS
3227 01 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS
3227 02 VeterinārĀRSTA ASISTENTS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.3.apakšnodaļā)
3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS
3227 04 VeterinārFELDŠERIS
3228 01 FARMACEITA ASISTENTS
3229 01 HOMEOPĀTS
3229 02 ORTOĒPISTS
3229 03 ORTOFONISTS
3229 04 ORTOOPTIĶIS
3229 05 Darba TERAPEITS
3229 06 Runas TERAPEITS
3229 07 Neredzīgo TERAPEITS
3229 08 DEFEKTOLOGS
3229 09 Transplantācijas KOORDINĒTĀJS
3229 11 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)
3229 12 Mūzikas TERAPEITS
3229 13 LOGOPĒDS
3229 15 Mākslas TERAPEITS
3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA
3231 02 Bērnu MĀSA
3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA
3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
3231 05 Diētas MĀSA
3231 06 Endoskopijas MĀSA
3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA
3231 08 Ftiziopulmoloģijas MĀSA
3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA
3231 10 Ginekoloģijas MĀSA
3231 11 Iecirkņa MĀSA
3231 12 Infektoloģijas MĀSA
3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
3231 14 Ķirurģijas MĀSA
3231 15 Medicīnas MĀSA
3231 16 Narkoloģijas MĀSA
3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA
3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA
3231 19 Neiroloģijas MĀSA
3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA
3231 21 Onkoloģijas MĀSA
3231 22 Operāciju MĀSA
3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
3231 24 Psihiatrijas MĀSA
3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
3231 27 Terapijas MĀSA
3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA
3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
3231 30 Zobārstniecības MĀSA
3231 31 Podiatrijas MĀSA
3231 32 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA
3231 33 VirsMĀSA
3231 34 Peritoneālās dialīzes MĀSA
3231 35 Uroloģijas MĀSA
3232 01 VECMĀTE
3241 01 DZIEDNIEKS
3242 01 EKSTRASENSS
3242 02 BIOENERĢĒTIĶIS
3250 01 Jogas TERAPEITS
3250 02 Jogas SPECIĀLISTS
3320 02 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3320 06 Agrīnās attīstības LOGOPĒDS (mikrologopēds)
3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS
3340 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS
3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS
3340 04 Kuģu INSTRUKTORS
3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS
3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS
3340 07 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)
3340 08 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS
3340 09 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS
3340 10 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS
3340 11 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS
3340 12 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības
PASNIEDZĒJS
3340 13 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)
3340 14 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS
3340 15 Atbilstības VĒRTĒTĀJS
3340 16 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS
3340 17 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku)
apmācības PASNIEDZĒJS
3340 18 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā
līmeņa kvalifikācija)
3340 19 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un
trešā līmeņa kvalifikācija)
3340 20 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā
līmeņa kvalifikācija)
3340 21 Internāta, dienesta viesnīcu SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā
līmeņa kvalifikācija)
3340 22 SKOLOTĀJA PALĪGS
3411 01 STARPNIEKS
3411 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS
3411 03 Investīciju STARPNIEKS
3411 04 Obligāciju STARPNIEKS
3411 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS
3411 06 Biržas MĀKLERIS
3411 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS
3411 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS
3411 09 Akciju STARPNIEKS
3411 10 DĪLERIS
3411 12 Vērtspapīru INSPEKTORS
3411 13 Kredītu INSPEKTORS
3411 14 Kredītprojektu VADĪTĀJS
3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS
3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS
3411 17 BROKERIS
3411 18 Reģiona VADĪTĀJS
3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS
3411 20 Vērtspapīru EKSPERTS
3411 21 Akreditīvu EKSPERTS
3411 22 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS
3411 23 Norēķinu karšu PĀRZINIS
3411 24 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS
3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS
3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS
3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS
3411 28 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)
3411 29 Līzinga SPECIĀLISTS
3411 30 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS
3411 31 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS
3411 32 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3411 33 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)
3411 34 Norēķinu ADMINISTRATORS
3411 35 Klientu KONSULTANTS
3411 36 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS
3411 37 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS
3411 38 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3411 39 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS
3411 40 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS
3411 41 Riska ANALĪTIĶIS
3411 42 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3411 43 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3411 44 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS
3411 45 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS
3411 46 Muitas BROKERIS
3411 47 Banku SPECIĀLISTS
3411 48 DEKLARANTS
3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS
3412 02 APDROŠINĀTĀJS
3412 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS
3412 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)
3413 01 Īpašuma AĢENTS
3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS
3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS
3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS
3413 05 Dzīvokļu AĢENTS
3413 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS
3414 01 Ceļojumu KONSULTANTS
3414 02 Ceļojumu ORGANIZATORS
3414 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS
3415 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS
3415 02 Tirdzniecības AĢENTS
3415 03 KOMIVOJAŽIERIS
3415 04 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS
3415 05 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS
3415 06 Ceļojošais PĀRDEVĒJS
3415 07 TIRGOTĀJS
3415 08 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS
3415 09 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS
3415 10 Pārdošanas SPECIĀLISTS
3415 12 Telefonbankas OPERATORS
3416 01 Sagādes AĢENTS
3416 02 Iepirkumu AĢENTS
3416 03 SAGĀDNIEKS
3416 04 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3416 05 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3416 06 Preču IEPIRCĒJS
3416 07 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3416 08 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3416 09 TIRGZINIS
3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS
3416 11 Loģistikas SPECIĀLISTS
3416 12 Iepirkumu SPECIĀLISTS
3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS
3417 02 Prasību INSPEKTORS
3417 03 IZSOLĪTĀJS
3417 04 Prasību KONSULTANTS
3417 05 NOVĒRTĒTĀJS
3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS
3417 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS
3421 01 Pārtikas preču STARPNIEKS
3421 02 Tirdzniecības STARPNIEKS
3421 03 Transporta STARPNIEKS
3421 04 Tirdzniecības BROKERIS
3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS
3422 02 Realizācijas AĢENTS
3422 03 EKSPEDITORS
3422 04 DEKLARĒTĀJS
3423 01 Nodarbinātības AĢENTS
3423 02 Darba LĪGUMSLĒDZĒJS
3423 03 Nodarbinātības ORGANIZATORS
3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS
3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS
3429 03 Sporta AĢENTS
3429 04 Teātra AĢENTS
3429 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS
3429 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu
PĀRSTĀVIS
3429 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS
3429 08 Reklāmas AĢENTS
3429 09 Reklāmas KONSULTANTS
3429 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS
3429 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS
3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS
3429 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS
3429 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS
3429 16 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS
3429 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS
3429 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS
3429 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)
3429 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS
3429 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS
3429 22 Agronomijas KOMERCDARBINIEKS
3429 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS
3429 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3429 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3429 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3429 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS
3429 28 Komercdarījumu DARBINIEKS
3429 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS
3429 30 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)
3429 31 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS
3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS
3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS
3429 35 Produktu SPECIĀLISTS
3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS
3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma
3.1.apakšnodaļā)
3431 01 Pārvaldes SEKRETĀRS
3431 02 Pārvaldes REFERENTS
3431 03 Tiesas sēžu SEKRETĀRS
3431 04 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS
3431 05 VADĪTĀJA PADOMNIEKS
3431 06 VADĪTĀJA PALĪGS
3431 07 Kancelejas PĀRZINIS
3431 08 Pārvaldes KONSULTANTS
3431 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS
3431 10 Arhīva PĀRZINIS
3431 11 Lietvedības PĀRZINIS
3431 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS
3431 13 Pārvaldes vecākais ESKPERTS
3431 14 Pārvaldes EKSPERTS
3431 15 Pārvaldes vecākais REFERENTS
3431 16 Pārvaldes vecākais LIETVEDIS
3431 18 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS
3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS
3431 21 Komiteju LIETVEDIS
3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS
3432 01 PROKURORA PALĪGS
3432 02 ADVOKĀTA PALĪGS
3432 03 STARPNIEKA PALĪGS
3432 04 JURISTA PALĪGS
3432 06 TIESNEŠA PALĪGS
3432 07 Tiesas KONSULTANTS
3432 08 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3432 10 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3432 11 SENATORA PALĪGS
3432 12 Tiesu EKSPERTA PALĪGS
3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS
3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS
3432 15 JURISTS LINGVISTS
3433 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3433 03 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3433 04 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3433 05 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3433 06 Kontu OPERATORS
3433 07 Kontu ADMINISTRATORS
3433 08 Finanšu SPECIĀLISTS
3433 09 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)
3433 10 Finanšu DARBINIEKS
3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS
3433 12 Algu GRĀMATVEDIS
3434 01 STATISTIĶA PALĪGS
3434 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS
3434 03 STATISTIĶIS
3434 04 AKTUĀRA ASISTENTS
3439 01 Diplomātiskais KURJERS
3439 02 Atbildīgais SEKRETĀRS
3439 03 Komitejas SEKRETĀRS
3439 04 Pašvaldības SEKRETĀRS
3439 05 Valdības administrācijas SEKRETĀRS
3439 06 Vēstniecības SEKRETĀRS
3439 07 Komitejas izpildSEKRETĀRS
3439 09 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS
3439 10 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS
3439 11 Pagasta SEKRETĀRS
3439 13 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS
3439 14 Komisijas SEKRETĀRS
3439 15 Civilaizsardzības ORGANIZATORS
3439 16 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS
3439 17 Dzimtsarakstu INSPEKTORS
3439 18 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS
3439 19 Ārējo sakaru ORGANIZATORS
3439 20 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS
3439 21 VĒSTNIEKA PALĪGS
3439 22 Mājas PĀRVALDNIEKS
3439 25 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS
3439 26 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS
3439 27 Biroja ADMINISTRATORS
3439 28 Personāla SPECIĀLISTS
3439 29 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS
3439 30 Pasta SPECIĀLISTS
3439 31 Namu PĀRVALDNIEKS
3439 32 Licencēšanas SPECIĀLISTS
3439 33 Muitošanas SPECIĀLISTS
3439 34 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS
3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS
3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS
3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos
3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos
3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS
3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS
3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS
3441 03 Muitas EKSPERTS
3441 04 Muitas UZRAUGS
3441 05 Jaunākais muitas EKSPERTS
3441 06 Jaunākais muitas UZRAUGS
3442 01 Nodokļu INSPEKTORS
3442 02 IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)
3442 03 INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)
3442 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)
3442 05 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)
3443 01 Pabalstu INSPEKTORS
3443 02 Pensiju INSPEKTORS
3444 01 Licenču INSPEKTORS
3444 02 PATENTVEDIS
3444 03 Imigrācijas INSPEKTORS
3444 04 Licencēšanas EKSPERTS
3449 01 Cenu INSPEKTORS
3449 02 Algu INSPEKTORS
3449 03 Svaru un mēru INSPEKTORS
3450 01 DETEKTĪVS
3450 02 Policijas INSPEKTORS
3451 01 Drošības SPECIĀLISTS
3451 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS
3451 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS
3451 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
3451 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS
3451 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS
3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS
3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS
3452 01 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA VIETNIEKS
3452 02 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs)
3452 03 Iekšlietu iestādes EKSPERTA PALĪGS
3452 04 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS
3452 05 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA PALĪGS
3452 06 Iekšlietu iestādes DEŽURANTA PALĪGS
3452 07 Iekšlietu iestādes TEHNIĶIS (kriminālists)
3452 08 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS
3452 09 Konvoja un ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS
3452 10 Ceļu policijas INSPEKTORS
3452 11 Iekšlietu iestādes administratīvās prakses INSPEKTORS
3452 12 Iekšlietu iestādes nodaļas KOMANDIERIS
3452 13 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (kinologs)
3452 14 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (autovadītājs)
3452 15 Iekšlietu iestādes INSPEKTORA PALĪGS
3452 16 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS
3452 17 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)
3452 18 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS
3452 19 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)
3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS
3453 02 Valsts robežsardzes INSPEKTORS
3453 03 Kutera KAPTEINIS (Valsts robežsardzē)
3453 04 Kuģa klāja VIRSNIEKS (Valsts robežsardzē)
3453 05 Vecākais LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)
3453 06 LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)
3453 07 Deltaplāna LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)
3453 08 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)
3453 09 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)
3453 10 Jaunākais INSPEKTORS (Valsts robežsardzē)
3453 11 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)
3453 12 Kuģa BOCMANIS (Valsts robežsardzē)
3453 13 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS (Valsts robežsardzē)
3453 14 Kuģa STŪRMANIS (Valsts robežsardzē)
3453 15 Vecākais INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)
3453 16 INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)
3453 17 Robežsardzes koledžas KADETS
3453 18 Kuģa STŪRESVĪRS (Valsts robežsardzē)
3454 02 Daļas KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā)
3454 03 Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā)
3454 04 Nodaļas KOMANDIERIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 05 Vecākais INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 06 INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 07 TEHNIĶIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 08 DISPEČERS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā)
3454 10 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā)
3454 11 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas KADETS
3454 12 Jaunākais INSPEKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3454 13 Brigādes KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā)
3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)
3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības,
sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās
kārtības un drošības jomā)
3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)
3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)
3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)
3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)
3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)
3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)
3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)
3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)
3461 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS
3461 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS
3461 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS
3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS
3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS
3462 01 SurdoTULKS
3462 02 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS
3471 01 DEKORĒTĀJS
3471 02 Izstādes DEKORĒTĀJS
3471 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS
3471 04 Dizaina SPECIĀLISTS
3471 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS
3471 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS
3471 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 09 ILUSTRATORS
3471 10 Teātra DEKORĒTĀJS
3471 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS
3471 12 Apģērbu MODELĒTĀJS
3471 13 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
3471 14 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS
3471 15 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS
3471 16 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 17 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 18 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 19 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 20 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 21 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3471 22 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3471 23 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3471 24 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS
3471 25 Rokdarbu MODELĒTĀJS
3471 26 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS
3471 27 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3471 28 Vides DIZAINERS
3471 29 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS
3471 30 Tērpu stila SPECIĀLISTS
3471 31 Interjera NOFORMĒTĀJS
3471 32 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS
3471 33 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS
3471 34 Produkta dizaina SPECIĀLISTS
3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS
3471 37 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS
3471 38 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS
3471 39 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3471 40 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS
3471 41 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3471 42 Stikla dizaina SPECIĀLISTS
3471 43 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS
3471 44 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS
3471 45 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3472 01 Televīzijas DIKTORS
3472 02 Radio DIKTORS
3472 03 DISKŽOKEJS
3472 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS
3472 05 KONFERANSJĒ
3472 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS
3472 07 SUFLIERIS
3473 01 Orķestra VADĪTĀJS
3473 02 Orķestra DIRIĢENTS
3473 03 Ansambļa DIRIĢENTS
3473 04 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS
3473 05 MŪZIĶIS
3473 06 DZIEDĀTĀJS
3473 07 KORMEISTARS
3473 08 Operas trupas VADĪTĀJS
3473 09 Baleta trupas VADĪTĀJS
3473 10 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS
3473 11 Deju kopu VADĪTĀJS
3473 12 Ansambļa VADĪTĀJS
3473 13 Kora VADĪTĀJS
3473 14 Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS
3473 15 KONCERTMEISTARS
3473 16 VOKĀLISTS
3473 17 Deju kolektīva VADĪTĀJS
3474 01 AKROBĀTS
3474 02 Cirka MĀKSLINIEKS
3474 03 Striptīza MĀKSLINIEKS
3474 04 KLAUNS
3474 05 KOMIĶIS
3474 06 HIPNOTIZĒTĀJS
3474 07 ILUZIONISTS
3474 08 IMITĒTĀJS
3474 09 ŽONGLIERIS
3474 10 Burvju MĀKSLINIEKS
3474 11 Triku MEISTARS
3474 12 Leļļu MEISTARS
3474 13 DRESĒTĀJS
3474 14 VēderRUNĀTĀJS
3475 01 ATLĒTS
3475 02 Sacīkšu BRAUCĒJS
3475 03 Sporta INSTRUKTORS
3475 04 ŽOKEJS
3475 05 Sporta TIESNESIS
3475 06 Sporta spēļu VADĪTĀJS
3475 07 Profesionāls SPORTISTS
3475 08 Sporta TRENERIS
3475 09 Sporta METODIĶIS
3475 10 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS
3475 11 Trenažieru zāles INSTRUKTORS
3475 12 ALPĪNISTS
3475 13 Sporta SPECIĀLISTS
3476 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS
3476 02 Stājgleznu RESTAURATORS
3476 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS
3476 04 Grafikas RESTAURATORS
3476 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS
3476 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS
3476 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS
3476 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS
3476 09 Tekstiliju RESTAURATORS
3476 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS
3476 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS
3476 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS
3476 13 Koka būvju RESTAURATORS
3476 14 Akmens būvju RESTAURATORS
3476 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS
3476 16 RESTAURATORS
3476 17 ZELTĪTĀJS
3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS
3477 01 Kultūras METODIĶIS
3477 02 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS
3477 03 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS
3477 04 Svētku REŽISORS
3477 05 Kultūras MENEDŽERIS
3478 04 Kultūras tūrisma GIDS
3478 05 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS
3478 06 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS
3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS
3479 01 BIBLIOTEKĀRS
3479 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS
3479 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa
kvalifikācija)
3480 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS
3480 02 EVAŅĢĒLISTS
3480 03 ĶESTERIS
3480 04 MŪKS
3480 05 MŪĶENE
3480 06 SLUDINĀTĀJS
4111 02 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS
4111 04 STENOGRĀFS
4112 01 Telefaksa OPERATORS
4112 02 Teleksa OPERATORS
4112 03 Teletaipa OPERATORS
4112 04 Datu ievades OPERATORS
4112 05 Teksta redaktora OPERATORS
4113 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS
4113 02 Elektroniskā pasta OPERATORS
4113 04 Pārkodēšanas OPERATORS
4113 05 Signalizācijas pults OPERATORS
4113 06 Energosistēmas vadības pults OPERATORS
4113 07 Teksta MAKETĒTĀJS
4114 01 Uzskaites OPERATORS
4114 02 Kalkulatoru OPERATORS
4114 03 Summatoru OPERATORS
4115 01 SEKRETĀRS
4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS
4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS
4115 07 LIETVEDIS
4121 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
4121 02 KASIERIS
4121 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS
4121 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS
4121 05 Algu RĒĶINĀTĀJS
4121 06 Remontdarbu DISPEČERS
4121 07 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS
4121 08 RĒĶINVEDIS
4121 09 TĀMĒTĀJS
4122 04 TAKSĒTĀJS
4122 05 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS
4122 06 INTERVĒTĀJS
4131 01 Noliktavu EKSPEDITORS
4131 02 MANTZINIS
4131 03 Noliktavas PĀRZINIS
4131 04 SVĒRĀJS
4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS
4131 06 PREČZINIS
4131 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS
4131 08 Noliktavas DARBINIEKS
4132 01 Materiālu PLĀNOTĀJS
4132 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS
4132 03 Ražošanas DISPEČERS
4132 04 Darbu RĪKOTĀJS
4132 05 Ražošanas KONTROLIERIS
4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS
4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS
4133 01 Transporta DISPEČERS
4133 02 Transporta INSPEKTORS
4133 03 Transporta KONTROLIERIS
4133 04 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS
4133 05 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS
4133 06 Maršruta PĀRRAUGS
4133 07 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS
4133 08 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS
4133 09 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS
4133 10 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS
4133 11 Stacijas DEŽURANTS
4133 12 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS
4133 13 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
4133 14 Dzelzceļa DISPEČERS
4133 15 Dzelzceļa depo DEŽURANTS
4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS
4133 17 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS
4133 18 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS
4133 19 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS
4133 20 Dzelzceļa OPERATORS
4133 21 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS
4133 22 Dzelzceļa DEŽURANTS
4133 23 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS
4133 24 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)
4133 25 Transporta PĀRRAUGS
4133 26 Videonovērošanas OPERATORS
4134 01 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā
4134 02 TĀLMANIS
4134 03 Kuģu AĢENTS
4134 04 BRIGADIERIS (ostās)
4141 02 REĢISTRĒTĀJS
4141 03 Bibliotēku LIETVEDIS
4141 04 ARHIVĀRS
4141 05 Kopēšanas mašīnu OPERATORS
4142 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS
4142 02 Pasta KURJERS
4142 03 PASTNIEKS
4142 04 Tiesas ZIŅNESIS
4142 06 Pasta ŠĶIROTĀJS
4142 07 Pasta DARBINIEKS
4143 01 Informācijas KODĒTĀJS
4143 02 Informācijas KOREKTORS
4143 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS
4143 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS
4144 01 RAKSTVEDIS
4190 01 TABEĻVEDIS
4190 02 UZSKAITVEDIS
4211 01 INKASENTS
4211 02 Naudas izmaksas KASIERIS
4211 03 Biļešu kases KASIERIS
4211 04 Veikala KASIERIS
4211 05 Bagāžas KASIERIS
4211 06 Preču KASIERIS
4211 07 Biļešu PĀRDEVĒJS
4211 08 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS
4212 01 Bankas KASIERIS
4212 02 Naudas MAINĪTĀJS
4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS
4212 04 Valūtas KASIERIS
4212 05 KontrolKASIERIS
4212 06 Naudas SADALĪTĀJS
4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS
4212 08 Kases kontu OPERATORS
4212 09 Galvenais KASIERIS
4212 10 Kases VADĪTĀJS
4212 11 Pasta OPERATORS
4213 01 BUKMEIKERS
4213 02 KRUPJĒ
4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS
4213 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS
4214 01 AUGĻOTĀJS
4214 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)
4215 01 Parāda PIEDZINĒJS
4215 02 Ziedojumu VĀCĒJS
4221 01 Ceļojumu AĢENTS
4222 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS
4222 02 PASZINIS
4222 03 Izziņu SNIEDZĒJS
4222 04 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS
4222 05 INFORMĒTĀJS (transportā)
4222 06 Klientu apkalpošanas OPERATORS
4222 07 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS
4222 08 Telefonbankas KONSULTANTS
4222 09 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS
4223 01 Telefona komutatora OPERATORS
4223 02 TELEFONISTS
4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)
5111 01 Kuģa KALPOTĀJS
5111 02 Lidostas KALPOTĀJS
5111 03 Lidmašīnas PAVADONIS
5111 04 Vilciena PAVADONIS
5111 05 Kuģa STJUARTS
5111 06 Lidmašīnas STJUARTS
5111 07 Kuģa vecākais STJUARTS
5111 08 Vagonu PAVADONIS
5111 09 Tūristu grupas PAVADONIS
5111 10 Pasažieru vagona PAVADONIS
5111 11 Dienesta vagona PAVADONIS
5112 01 Vecākais KONDUKTORS
5112 02 Autobusa KONDUKTORS
5112 03 Guļamvagona KONDUKTORS
5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) KONDUKTORS
5112 05 Pārceltuves KONDUKTORS
5112 06 Preču vagona KONDUKTORS
5112 07 Tramvaja KONDUKTORS
5112 08 Trolejbusa KONDUKTORS
5112 09 Trošu vagona KONDUKTORS
5112 10 Vilciena KONDUKTORS
5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS
5112 12 Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)
5113 01 Ekskursiju GIDS
5113 02 Kalnu tūrisma /ekskursiju GIDS
5113 03 Autotūrisma /ekskursiju GIDS
5113 04 Muzeja /ekskursiju GIDS
5113 05 Medību /ekskursiju GIDS
5113 06 Rūpniecības objekta /ekskursiju GIDS
5113 07 Spēļu parka /ekskursiju GIDS
5113 08 Tūrisma GIDS
5113 09 Zvejas /ekskursiju GIDS
5113 10 TulkotājGIDS
5121 01 ADMINISTRATORS
5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS
5121 03 EKONOMS
5121 04 MĀJSAIMNIECE
5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS
5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS
5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS
5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS
5121 10 VirsSULAINIS
5121 11 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS
5121 12 Virtuves VADĪTĀJS
5121 13 KOMANDANTS
5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS
5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS
5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS
5121 18 Saimniecības MĀSA
5121 19 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS
5121 20 Saimniecības PĀRZINIS
5121 21 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS
5121 22 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS
5121 23 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS
5121 24 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS
5121 25 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS
5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS
5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem
5121 28 Zāles ADMINISTRATORS
5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS
5121 30 Kapsētas PĀRZINIS
5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS
5122 01 PAVĀRS
5122 03 Kuģa PAVĀRS
5122 04 ŠEFPAVĀRS
5123 01 BĀRMENIS
5123 02 BUFETNIEKS
5123 03 Bufetes KALPOTĀJS
5123 04 VIESMĪLIS
5123 05 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS
5124 01 Namu PĀRZINIS
5124 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS
5124 03 Namu apsaimniekošanas MEISTARS
5131 01 AUKLIS
5131 02 GUVERNANTS
5131 03 Slimnieku KOPĒJS
5131 04 Skolēnu PAVADONIS
5131 05 Pirmsskolas AUDZINĀTĀJA (skolotāja) PALĪGS
5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)
5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma
5.1.apakšnodaļā)
5132 01 Zobārstniecības jaunākā MEDICĪNAS MĀSA
5132 02 SANITĀRS
5132 03 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS
5132 04 DEZINFEKTORS
5132 05 MĀSAS PALĪGS
5132 06 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
5133 01 Slimu bērnu AUKLIS
5133 02 Mājas darbu PALĪGS
5133 03 APRŪPĒTĀJS
5139 01 FARMACEITA PALĪGS
5139 02 VeterinārĀRSTA PALĪGS
5139 03 VeterinārSANITĀRS
5141 01 BĀRDDZINIS
5141 02 FRIZIERIS
5141 03 GRIMĒTĀJS
5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS
5141 06 Parūku MEISTARS
5141 07 PIRTNIEKS
5141 09 ĢĒRBĒJS
5141 10 VIZĀŽISTS
5141 11 STILISTS
5141 12 Vizuālā tēla STILISTS
5141 13 TETOVĒTĀJS
5141 14 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS
5141 15 MANIKĪRS
5142 01 ISTABENIS
5142 02 PAVADONIS
5142 04 SULAINIS
5142 05 Viesnīcas SULAINIS
5142 06 Viesnīcas ISTABENIS
5143 01 BALZAMĒTĀJS
5143 02 IEZĀRKOTĀJS
5143 03 KAPRACIS
5143 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS
5143 05 Apbedīšanas piederumu RAŽOTĀJS
5143 06 Sēru ceremonijas MĀKSLINIEKS (vadītājs)
5149 01 Kluba SAIMNIEKS
5149 02 KALPS
5149 03 PAVADONIS (izklaides pasākumos)
5149 04 Deju PARTNERIS
5151 01 ASTROLOGS
5152 01 HIROMANTS
5152 02 OKULTISTS
5152 03 ZĪLNIEKS
5161 01 Meža ugunsgrēku PATRUĻNIEKS
5161 02 UGUNSDZĒSĒJS
5161 03 Meža UGUNSDZĒSĒJS
5161 04 GLĀBĒJS
5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS
5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS
5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)
5161 08 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)
5162 01 POLICISTS
5162 02 Policijas SARGS
5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS
5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais
INSPEKTORS
5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS
5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS
5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS
5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS
5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS
5169 01 ZEMESSARGS
5169 02 Jūras krasta ZEMESSARGS
5169 03 MEŽSARGS
5169 04 MIESASSARGS
5169 05 PATRUĻNIEKS
5169 06 Jūras krasta PATRUĻNIEKS
5169 07 Rezervāta UZRAUGS
5169 08 Satiksmes UZRAUGS
5169 09 Apsardzes ORGANIZATORS
5169 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS
5169 12 DEŽURANTS
5169 13 Eksponātu UZRAUGS
5169 14 Drošības INSPEKTORS
5169 15 Apsardzes pults DEŽURANTS
5169 16 Apsardzes DEŽURANTS
5169 17 Apsardzes INSPEKTORS
5169 18 Tehniskais OPERATORS
5169 19 Bruņojuma INSPEKTORS
5169 20 Caurlaižu INSPEKTORS
5169 21 Režīma UZRAUGS
5169 22 Sakaru punkta PRIEKŠNIEKA PALĪGS
5169 23 Sakaru DEŽURANTS
5169 26 APSARGS
5169 27 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS
5169 28 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5169 29 Pasta PAVADONIS
5169 30 Drošības galvenais INSPEKTORS
5169 31 Līgumu galvenais INSPEKTORS
5169 32 Līgumu INSPEKTORS
5169 33 Apsardzes galvenais INSPEKTORS
5169 34 Apsardzes DISPEČERS
5169 35 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS
5169 36 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS
5169 37 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS
5169 38 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS
5169 39 Dzelzceļa apbruņots SARGS
5169 40 Apsardzes DARBINIEKS
5210 01 Mākslas MODELIS
5210 02 Modes MODELIS
5210 03 Reklāmas MODELIS
5210 04 Tērpu demonstrēšanas MODELIS
5210 05 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS
5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS
5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS
5220 03 Preču DEMONSTRĒTĀJS
5220 04 Pasūtījumu veikala PĀRDEVĒJA PALĪGS
5220 05 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5220 06 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5220 07 Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS
5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS
5220 09 Vecākais PĀRDEVĒJS
5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS
5230 01 Ielas stenda PĀRDEVĒJS
5230 02 Kioska PĀRDEVĒJS
5230 03 Tirgus PĀRDEVĒJS
6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS
6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS
6112 03 Kokaudzētavas STRĀDNIEKS
6112 04 Augļu koku POTĒTĀJS
6112 05 Bērzu sulas TECINĀTĀJS
6112 06 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 07 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 08 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 09 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 10 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 11 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6113 01 DĀRZNIEKS
6113 02 Dārzniecības STRĀDNIEKS
6113 03 Dārzniecības LAUKKOPIS
6113 04 Parka DĀRZNIEKS
6113 05 Siltumnīcas DĀRZNIEKS
6113 06 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS
6113 07 Siltumnīcas STRĀDNIEKS
6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS
6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 10 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)
6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS
6113 12 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS
6113 13 Apstādījumu KOPĒJS
6113 14 DaiļDĀRZNIEKS
6113 15 Lauku STRĀDNIEKS (augkopībā)
6113 16 KokKOPIS (arborists)
6114 01 LaukSAIMNIEKS
6114 02 LaukSTRĀDNIEKS
6121 01 LOPKOPIS
6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 04 Aitu CIRPĒJS
6121 05 GANS
6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS
6121 08 Liellopu LOPKOPIS
6121 09 CŪKKOPIS
6121 10 AITKOPIS
6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS
6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS
6121 16 Sporta zirgu TRENERIS
6121 17 Jaunlopu KOPĒJS
6121 18 ZIRGKOPIS
6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)
6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6122 03 Inkubatora OPERATORS
6122 04 PUTNKOPIS
6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS
6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS
6123 01 BIŠKOPIS
6123 02 DRAVNIEKS
6124 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
6124 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6129 02 Dzīvnieku DRESĒTĀJS
6129 03 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS
6129 04 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS
6129 05 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 06 Krātiņa UZRAUGS
6129 07 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS
6129 08 Suņu audzētavas UZRAUGS
6129 09 Zooloģiskā dārza UZRAUGS
6129 10 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS
6129 11 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS
6129 12 Dzīvnieku KĀVĒJS
6129 13 Suņkopības INSTRUKTORS
6129 14 Suņu PAVADONIS
6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS
6141 02 Koku ATZAROTĀJS
6141 03 Koku VEDĒJS
6141 04 MEŽCIRTĒJS
6141 05 MEŽSTRĀDNIEKS
6141 06 PLOSTNIEKS
6141 07 Koku PLUDINĀTĀJS
6141 08 Malkas SKALDĪTĀJS
6141 09 ZĀĢĒTĀJS
6141 10 Plostu SĒJĒJS
6141 11 Meža STĀDĪTĀJS
6141 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS
6141 13 Koku KRĀVĒJS
6141 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS
6141 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS
6141 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS
6141 17 Vinčas VADĪTĀJS
6141 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS
6141 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS
6141 20 Motorzāģa VADĪTĀJS
6142 01 ATSVEĶOTĀJS
6142 02 OGĻDEĢIS
6151 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS (profesijas standarts 4.pielikuma
6.1.apakšnodaļā)
6151 02 ZivSAIMNIEKS
6151 03 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS
6152 01 Saldūdens /zivju APSTRĀDĀTĀJS
6152 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS
6152 03 ŠĶIPERIS
6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS
6153 02 Zivju apstrādes OPERATORS (dziļūdens zvejā)
6153 03 Dziļūdens ZVEJNIEKS
6153 05 TRAĻMEISTARS
6153 06 Vecākais TRAĻMEISTARS
6153 07 Zivju apstrādes iekārtu MAŠĪNISTS
6154 01 Medību DZINĒJS
6154 02 MEDNIEKS
6210 01 ZEMNIEKS
7111 01 KALNRACIS
7111 02 Karjera STRĀDNIEKS
7111 03 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)
7111 04 Karjera NOSTIPRINĀTĀJS
7111 05 Karjera būvGALDNIEKS
7112 01 SPRIDZINĀTĀJS
7113 01 AKMEŅKALIS
7113 02 Uzstādes AKMEŅKALIS
7113 03 Mūrniecības AKMEŅKALIS
7113 04 DekorētājAKMEŅKALIS
7113 05 Smilšstrūklošanas AKMEŅKALIS
7113 06 Kapu /akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS
7114 01 Iežu IZCIRTĒJS
7114 02 Pazemes eju NOSTIPRINĀTĀJS
7121 01 CELTNIEKS
7121 02 Ēku CELTNIEKS
7121 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7121 04 BŪVNIEKS
7121 05 Sausās būves CELTNIEKS
7121 06 Guļbūves ēku CELTNIEKS
7121 07 Koka ēku CELTNIEKS
7122 01 Ķieģeļu MŪRNIEKS
7122 02 Akmeņu MŪRNIEKS
7122 03 FLĪZĒTĀJS
7122 04 Marmora KLĀJĒJS
7122 05 Mozaīkas KLĀJĒJS
7122 06 BRUĢĒTĀJS
7122 07 Krāšņu PODNIEKS
7122 08 MŪRNIEKS
7122 09 Dūmeņu MŪRNIEKS
7122 10 Ugunsdrošo krāšņu CELTNIEKS
7122 11 Kausu ODERĒTĀJS
7122 12 Kamīnu LICĒJS
7123 01 BETONĒTĀJS
7123 02 STIEGROTĀJS
7123 03 Betona SAGATAVOTĀJS
7123 04 Veidņu GATAVOTĀJS
7124 01 NAMDARIS
7124 02 Būvizstrādājumu GALDNIEKS
7124 05 Skatuves MONTĒTĀJS
7124 06 Skatuves MEISTARS
7124 07 Sausās būves MONTIERIS
7124 09 BūvGALDNIEKS
7129 02 Drenu LICĒJS
7129 04 BALSINĀTĀJS
7129 07 Sastatņu MONTĒTĀJS
7129 08 BRIGADIERIS
7129 09 Rūpnieciskais ALPĪNISTS
7129 10 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS
7131 01 JUMIĶIS
7132 01 Grīdas KLĀJĒJS
7132 02 Parketa KLĀJĒJS
7132 03 Plāksnīšu KLĀJĒJS
7132 04 Grīdas FLĪZĒTĀJS
7133 01 APMETĒJS
7133 02 Dekoratīvo elementu APMETĒJS
7133 03 Ārdarbu APMETĒJS
7133 04 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
7134 01 IZOLĒTĀJS
7134 02 Akustikas IZOLĒTĀJS
7134 03 Cauruļu un katlu ODERĒTĀJS
7134 04 Saldēšanas iekārtu ODERĒTĀJS
7134 05 Ēku SILTINĀTĀJS
7135 01 STIKLINIEKS
7135 02 Transportlīdzekļu STIKLINIEKS
7135 03 Dekoratīvo darbu STIKLINIEKS
7135 04 Jumta seguma STIKLINIEKS
7136 01 SANITĀRTEHNIĶIS
7136 02 Cauruļvadu SANITĀRTEHNIĶIS
7136 03 Cauruļvadu MONTĒTĀJS
7136 04 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS
7136 05 Ēku iekšējo sakaru montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS
7137 01 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS
7137 02 Apgaismes ELEKTRIĶIS
7137 03 BūvELEKTRIĶIS
7141 01 Ēku KRĀSOTĀJS
7141 02 Tapešu LĪMĒTĀJS
7141 03 Konstrukciju KRĀSOTĀJS
7141 04 DekorētājKRĀSOTĀJS
7141 05 Apdares darbu STRĀDNIEKS
7141 06 KRĀSOTĀJS
7142 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS
7142 02 Izstrādājumu KRĀSOTĀJS
7142 03 LAKOTĀJS
7142 04 TONĒTĀJS
7143 01 Būvju TĪRĪTĀJS
7143 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS
7143 03 SKURSTEŅSLAUĶIS
7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS
7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS
7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS
7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS
7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS
7212 02 GāzMETINĀTĀJS
7212 05 LODĒTĀJS
7212 08 KontaktMETINĀTĀJS
7212 09 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)
7212 10 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē (MAG)
7212 11 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās
gāzes vidē (MIG)
7212 12 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās
gāzes vidē (TIG)
7212 13 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām
7212 14 LāzerMETINĀTĀJS
7212 15 TermoGRIEZĒJS
7212 16 Plastmasas METINĀTĀJS
7212 17 Metālmateriālu METINĀTĀJS
7212 18 Dzelzceļa METINĀTĀJS
7213 01 Skārda VALCĒTĀJS
7213 02 SKĀRDNIEKS
7213 03 Skārda LIECĒJS
7213 04 Jumtu SKĀRDNIEKS
7213 05 Automobiļu SKĀRDNIEKS
7213 06 Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS
7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS
7214 04 KNIEDĒTĀJS
7214 05 Metāla GRIEZĒJS
7214 06 Pārmiju ATSLĒDZNIEKS
7214 07 AIZZĪMĒTĀJS
7215 01 TAKELĒTĀJS
7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS
7215 03 Celējmehānismu TAKELĒTĀJS
7215 04 Kabeļu TAKELĒTĀJS
7215 05 Kabeļu VIJĒJS
7215 06 Trošu VIJĒJS
7215 07 Skatuves TAKELĒTĀJS
7215 08 Karstās /metāla produkcijas NOŅĒMĒJS
7216 01 ŪDENSLĪDĒJS
7216 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS
7216 03 Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS
7221 01 KALĒJS
7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS
7221 03 Metāla PRESĒTĀJS
7221 04 VARKALIS
7221 05 VELMĒTĀJS
7221 06 METĀLLĒJĒJS
7221 07 ATSPEROTĀJS
7222 01 ATSLĒDZNIEKS
7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7222 05 METĀLAPSTRĀDĀTĀJS
7223 01 FRĒZĒTĀJS
7223 02 URBĒJS
7223 03 VIRPOTĀJS
7223 05 ĒVELĒTĀJS
7223 06 TĒSĒJS
7223 07 Šablonu MEISTARS
7223 09 Darbgaldu REGULĒTĀJS
7223 10 Darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 11 Metālu mašīnAPSTRĀDĀTĀJS
7223 12 Metināšanas automātu REGULĒTĀJS
7223 13 IZVIRPOTĀJS
7223 14 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 15 Termoapstrādes SPECIĀLISTS
7223 16 LABORANTS
7223 17 KONTROLIERIS
7223 18 DEFEKTOSKOPISTS
7223 19 PIROMETRISTS
7223 20 IZMĒĢINĀTĀJS
7223 21 DOZIMETRISTS
7223 22 RADIOMETRISTS
7223 23 BRIGADIERIS (dzelzceļā)
7223 24 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS
7223 25 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS
7223 26 Sliežu ceļu BRIGADIERIS
7223 27 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS
7223 28 Dzelzceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
7223 29 Zāģripu LABOTĀJS
7224 02 PULĒTĀJS
7224 03 Instrumentu ASINĀTĀJS
7224 04 SLĪPĒTĀJS
7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS
7224 06 ELEKTROEROZISTS
7224 07 SMIRĢELĒTĀJS
7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS
7231 02 Garāžas MEHĀNIĶIS
7231 03 AutoMEHĀNIĶIS
7231 04 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS
7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS
7231 06 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS
7231 07 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7231 08 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS
7231 09 Sliežu ceļu /mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS
7231 10 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS
7231 11 Palīdzības vilciena MEHĀNIĶIS
7231 12 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS
7231 13 Uzkalna ATSLĒDZNIEKS
7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS
7232 01 Lidmašīnas MEHĀNIĶIS
7232 02 Gaisa kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS
7232 03 AvioMEHĀNIĶIS
7233 01 MEHĀNIĶIS
7233 02 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 04 MONTĒTĀJS
7233 05 Dzinēju REGULĒTĀJS
7233 06 EĻĻOTĀJS
7233 07 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 08 Turbīnu MEHĀNIĶIS
7233 09 Dzinēju MEHĀNIĶIS
7233 10 Rakstāmmašīnu MEHĀNIĶIS
7233 11 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 12 REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 13 Vilces MEHĀNIĶIS
7233 14 Celtniecības un ceļu būves mašīnu ATSLĒDZNIEKS
7233 15 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS
7233 17 Kuģa saldēšanas iekārtas MAŠĪNISTS
7233 18 Kuģa zivju apstrādes iekārtas MAŠĪNISTS
7233 19 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 20 Katlu TĪRĪTĀJS
7233 21 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7233 22 Sietu cilindru APVILCĒJS
7233 24 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 25 MEISTARA PALĪGS
7233 26 Tilpņu TĪRĪTĀJS
7233 27 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 28 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 29 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 30 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 31 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 32 Mežsaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
7241 01 ELEKTRIĶIS
7241 02 ElektroMONTIERIS
7241 03 ElektroATSLĒDZNIEKS
7241 04 Ventilācijas, kondicinēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7241 05 Liftu elektroMEHĀNIĶIS
7241 06 Dzelzceļa elektroMONTIERIS
7241 07 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7241 08 AutoELEKTRIĶIS
7241 09 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS
7241 10 Tehnisko sistēmu apsardzes elektroMONTIERIS
7241 11 Dzelzceļa elektroMEHĀNIĶIS
7241 12 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS
7241 13 Kuģa ELEKTRIĶIS
7241 14 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7242 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS
7242 02 Elektronikas REGULĒTĀJS
7242 03 Elektronikas MONTĒTĀJS
7242 04 Signāliekārtu MONTĒTĀJS
7242 05 Telesakaru iekārtu MONTĒTĀJS
7242 06 Datortehnikas MEHĀNIĶIS
7242 07 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS
7243 01 Radio MEHĀNIĶIS
7243 02 Televizoru MEHĀNIĶIS
7243 03 Audiovizuālās iekārtas MEHĀNIĶIS
7243 04 TRAFARETISTS
7243 05 RadioELEKTRONIĶIS
7243 06 KinoMEHĀNIĶIS
7243 07 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS
7244 01 Telefonu MEHĀNIĶIS
7244 02 Telegrāfa MEHĀNIĶIS
7244 03 Remonta MEHĀNIĶIS
7244 04 Uzstādes MEHĀNIĶIS
7244 05 Telesakaru iekārtu MONTIERIS
7245 01 Gaisa kabeļu LICĒJS
7245 02 Vadu VILCĒJS
7245 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
7245 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS
7245 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS
7245 06 LīnijSTRĀDNIEKS
7245 07 Pazemes kabeļu LICĒJS
7245 08 Lauku elektroMONTIERIS
7245 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS
7245 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS
7245 11 Kabeļu trašu UZRAUGS
7245 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS
7245 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS
7311 01 PulksteņMEISTARS
7311 02 Medicīnas instrumentu MEISTARS
7311 03 Protēžu MEISTARS
7311 04 Optikas ierīču MEISTARS
7311 05 Instrumentu MEISTARS
7311 06 Zobu /protēžu MEISTARS
7311 07 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS
7311 08 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS
7312 01 Stīginstrumentu MEISTARS
7312 02 Akordeonu MEISTARS
7312 03 Koka pūšaminstrumentu MEISTARS
7312 04 Metāla pūšaminstrumentu MEISTARS
7312 05 Klavieru MEISTARS
7312 06 Ērģeļu MEISTARS
7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS
7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS
7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS
7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS
7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS
7312 12 VijoļMEISTARS
7313 01 JUVELIERIS
7313 02 ZELTKALIS
7313 03 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS
7313 04 Dārgmetālu KALĒJS
7313 05 SUDRABKALIS
7313 06 Dārgmetālu VELMĒTĀJS
7313 07 ROTKALIS
7321 01 PODNIEKS
7321 02 Māla PRESĒTĀJS
7321 03 Keramikas MODELĒTĀJS
7321 04 Abrazīvu VEIDOTĀJS
7321 05 Keramikas MEISTARS
7321 06 Trauku PODNIEKS
7321 07 Porcelāna LĒJĒJS
7321 08 Porcelāna PRESĒTĀJS
7322 01 Stikla PŪTĒJS
7322 02 Stikla LĒJĒJS
7322 03 Stikla APDARINĀTĀJS
7322 04 Stikla SLĪPĒTĀJS
7322 05 Stikla PULĒTĀJS
7322 06 Stikla GRIEZĒJS
7322 07 Optikas stikla APSTRĀDĀTĀJS
7323 01 Stikla GRAVIERIS
7323 02 Stikla MATĒTĀJS
7323 04 Stikla KODINĀTĀJS
7324 01 APGLEZNOTĀJS
7324 02 EMALJĒTĀJS
7324 03 KRĀSOTĀJS (DEKORĒTĀJS)
7324 04 Stikla APSUDRABOTĀJS
7324 05 DaiļKRĀSOTĀJS
7331 01 AMATNIEKS
7331 02 KokGRIEZĒJS
7331 03 Akmens GRIEZĒJS
7331 04 Klūgu (salmu) PINĒJS
7331 05 AKMEŅKALIS AMATNIEKS
7331 06 FLORISTS
7331 08 Floristikas SPECIĀLISTS
7331 09 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7332 01 Paklāju AUDĒJS
7332 02 AmatierŠUVĒJS
7332 03 Ādas AMATNIEKS
7332 04 Apģērbu AMATNIEKS
7332 05 Tautas tērpu DARINĀTĀJS
7332 06 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS
7332 07 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS
7332 08 Ādas MEISTARS
7332 09 Apģērbu MEISTARS
7332 10 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS
7332 11 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7332 12 Žalūziju uzstādīšanas IZGATAVOTĀJS
7341 01 BURTLICIS
7341 02 Iespieddarbu SALICĒJS
7341 03 IESPIEDĒJS
7341 04 LINOTIPISTS
7341 05 Klišeju IESPIEDĒJS
7341 06 FotoBURTLICIS
7341 07 Plaša profila salikumu OPERATORS
7341 08 AUGSTSPIEDĒJS
7341 09 Ofseta IESPIEDĒJS
7341 10 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS
7341 11 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS
7341 12 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS
7342 01 STEREOTIPISTS
7342 02 ELEKTROTIPISTS
7342 03 GALVANIZĒTĀJS
7342 04 Iespiedformu VULKANIZĒTĀJS
7343 01 GRAVIERIS
7343 02 FotoGRAVIERIS
7343 03 Metāla plākšņu KODINĀTĀJS
7343 05 RETUŠĒTĀJS
7343 06 FotoLITOGRĀFS
7343 07 NOVILCĒJS
7343 08 IespiedGRAVIERIS
7344 01 FOTOGRĀFS
7344 02 ATTĪSTĪTĀJS
7344 03 Filmu ATTĪSTĪTĀJS
7344 04 PALIELINĀTĀJS
7344 05 Filmu kopiju MONTĒTĀJS
7345 01 GRĀMATSĒJĒJS
7345 02 Dokumentu IESĒJĒJS
7345 03 APGRIEZĒJS
7345 04 Grāmatu reljefSPIEDĒJS
7345 05 Grāmatu APDARINĀTĀJS
7345 06 Grāmatu LABOTĀJS
7345 07 BROŠĒTĀJS
7346 01 Zīda PIEGRIEZĒJS
7346 03 ReljefSPIEDĒJS
7346 04 ZīdSPIEDĒJS
7346 05 Zīda KRĀSOTĀJS
7346 06 AudumSPIEDĒJS
7411 01 MIESNIEKS
7411 02 Zivju SAGATAVOTĀJS
7411 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS
7411 04 SĀLĪTĀJS
7411 05 Zivju GRIEZĒJS
7411 06 Gaļas IZCIRTĒJS
7411 07 Gaļas KULINĀRS
7411 08 DĪRĀTĀJS
7411 09 KONSERVĒTĀJS
7411 10 Gaļas un zivju apstrādes atkritumu SAVĀCĒJS
7411 11 Zivju KŪPINĀTĀJS
7411 12 Zivju KULINĀRS
7411 13 Desu MEISTARS
7411 14 Lopu KĀVĒJS
7411 15 Gaļas produktu ražošanas MEISTARS
7411 16 Gaļas produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS
7412 01 MAIZNIEKS
7412 02 KONDITORS
7412 03 Mīklas IEJĀVĒJS
7412 04 RAFINĒTĀJS
7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS
7412 06 MALĒJS
7412 07 MAISĪTĀJS
7412 08 MAIZNIEKA PALĪGS
7412 09 KONDITORA PALĪGS
7412 10 Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu SPECIĀLISTS
7413 01 Sviesta MEISTARS
7413 02 Siera MEISTARS
7413 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS
7413 04 Saldējuma MEISTARS
7413 05 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS
7413 06 Piena produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS
7414 01 Augļu KONSERVĒTĀJS
7414 02 Sulas SPIEDĒJS
7414 03 Eļļas SPIEDĒJS
7414 04 VĀRĪTĀJS
7414 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS
7414 06 ALDARIS
7414 07 VĪNDARIS
7415 01 ŠĶIROTĀJS
7415 02 DEGUSTĒTĀJS
7416 01 Tabakas GRIEZĒJS
7416 02 Tabakas MITRINĀTĀJS
7416 03 Tabakas ŠĶIROTĀJS
7416 04 Tabakas STRĀDNIEKS
7416 05 Tabakas ŽĀVĒTĀJS
7416 06 Tabakas DEGUSTĒTĀJS
7416 07 Tabakas MAISĪTĀJS
7421 01 Koku ŠĶIROTĀJS
7421 02 Koksnes ŽĀVĒTĀJS
7421 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS
7421 04 Koksnes APSTRĀDĀTĀJS
7422 01 GALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 7.1.apakšnodaļā)
7422 02 Transporta GALDNIEKS
7422 03 Koka INKRUSTATORS
7422 04 RATNIEKS
7422 05 Koka apavu KURPNIEKS
7422 06 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS
7422 07 Koka izstrādājumu LAKOTĀJS
7422 08 TAPOTĀJS
7422 09 Parketa IZGATAVOTĀJS
7422 10 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS
7422 11 Koka detaļu PRESĒTĀJS
7422 12 MUCINIEKS
7422 13 Laivu IZGATAVOTĀJS
7422 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS
7422 15 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7422 16 Mēbeļu GALDNIEKS
7422 17 Zārku IZGATAVOTĀJS
7422 18 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS
7422 19 GALDNIEKA PALĪGS
7423 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS
7423 02 Koka SLĪPĒTĀJS
7423 03 Koka ZĀĢĒTĀJS
7423 04 Koka URBĒJS
7423 05 Koka VIRPOTĀJS
7423 06 Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu OPERATORS
7424 01 PINĒJS
7424 02 Slotu SĒJĒJS
7431 01 Dzijas SUKĀTĀJS
7431 02 Dzijas GRIEZĒJS
7431 03 Šķiedru SAGATAVOTĀJS
7431 04 Šķiedru KĀRSĒJS
7431 05 Dzijas VĒRPĒJS
7431 06 Šķiedru ŠĶIROTĀJS
7431 07 Šķiedru GRIEZĒJS
7432 01 ADĪTĀJS
7432 02 AUDĒJS
7432 03 IESTATĪTĀJS
7432 04 Steļļu IESTATĪTĀJS
7432 05 TINĒJS
7432 06 Spoļu TĪRĪTĀJS
7432 07 MEZGLOTĀJS
7432 08 Mežģīņu DARINĀTĀJS
7432 09 KNIPELĒTĀJS
7432 10 TAMBORĒTĀJS
7433 01 ŠUVĒJS
7433 02 CEPURNIEKS
7433 03 DRĒBNIEKS
7433 04 MODISTS
7433 05 Kostīmu MEISTARS
7433 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS
7433 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS
7433 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7433 09 ŠUVĒJS LABOTĀJS
7434 01 Kažokādu PIEGRIEZĒJS
7434 02 Kažokādu DRĒBNIEKS
7434 03 Kažokādu ŠĶIROTĀJS
7435 01 LEKĀLISTS
7435 02 PIEGRIEZĒJS
7435 03 Apģērbu PIEGRIEZĒJS
7435 04 Cepuru PIEGRIEZĒJS
7435 05 Apģērbu un citu izstrādājumu piegriešanas KOPĒTĀJS
7435 06 Modeļu IZGATAVOTĀJS
7435 07 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS
7435 08 Audumu IZKLĀJĒJS
7435 09 Lekālu IZKLĀJĒJS
7436 01 Apģērbu ŠUVĒJS
7436 02 IZŠUVĒJS
7436 03 Lietussargu IZGATAVOTĀJS
7436 04 Izstrādājumu APVĒRSĒJS
7436 05 MašīnIZŠUVĒJS
7436 06 Ādas apģērbu ŠUVĒJS
7436 07 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7436 08 PalīgŠUVĒJS
7437 01 TAPSĒTĀJS
7437 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS
7437 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS
7437 04 Matraču ŠUVĒJS
7437 05 Segu ŠUVĒJS
7441 01 Ādu ŠĶIROTĀJS
7441 02 Ādu MIECĒTĀJS
7441 03 Ādu ATMATOTĀJS
7441 04 Ādu STIEPĒJS
7441 05 Ādu ATGAĻOTĀJS
7441 06 Kažokādu CIRPĒJS
7441 08 Ādu KRĀSOTĀJS
7441 09 KodinātājKRĀSOTĀJS
7441 10 Kažokādu KRĀSOTĀJS
7441 11 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS
7441 12 ĀDMINIS
7442 01 KURPNIEKS
7442 02 Apavu PIEGRIEZĒJS
7442 03 Apavu LĪMĒTĀJS
7442 04 Apavu KRĀSOTĀJS
7442 05 SPODRINĀTĀJS
7442 06 SEGLINIEKS
7442 07 Sporta piederumu IZGATAVOTĀJS
7442 08 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS
7442 09 KURPNIEKA PALĪGS
7442 10 Apavu LABOTĀJS
7442 11 Apavu LABOTĀJA PALĪGS
8111 01 Griešanas, urbšanas iekārtas OPERATORS (iežguves jomā)
8111 02 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS
8111 03 Rakšanas iekārtas OPERATORS (raktuvēs)
8112 01 Akmens /apstrādes iekārtas OPERATORS
8112 02 Cianīdu iegūšanas OPERATORS
8112 03 Drupināšanas OPERATORS
8112 04 Minerālu un akmens ēvelēšanas OPERATORS
8112 05 Flotācijas OPERATORS
8112 06 Minerālu un akmens griešanas OPERATORS
8112 07 Minerālu un akmens pulverizēšanas OPERATORS
8112 08 Minerālu un akmens slīpēšanas OPERATORS
8112 09 Minerālu un akmens urbšanas OPERATORS
8112 10 Minerālu un akmens zāģēšanas OPERATORS
8112 11 Šķirošanas OPERATORS
8112 12 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTS
8112 13 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS
8112 14 Drupinātāja MAŠĪNISTS
8112 15 Sieta MAŠĪNISTS
8112 16 Kretuļa MAŠĪNISTS
8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS
8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS
8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS
8121 02 Konversijas krāsns OPERATORS
8121 03 Pudlingkrāsns OPERATORS
8121 04 Rafinēšanas krāsns OPERATORS
8122 01 Liešanas iekārtas OPERATORS
8122 02 Kausēšanas OPERATORS
8122 03 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS
8122 04 Velmēšanas stāva OPERATORS
8122 05 Metāla KAUSĒTĀJS
8122 06 Metāla LĒJĒJS
8122 07 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8123 01 Rūdīšanas OPERATORS
8123 02 Atlaidināšanas OPERATORS
8123 03 Ķīmisko procesu krāsns OPERATORS
8123 04 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS
8123 05 Karbonēšanas iekārtas OPERATORS
8123 06 Augstfrekvences iekārtas OPERATORS
8123 07 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS
8124 01 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS
8124 02 Karstās presēšanas OPERATORS
8124 03 Spiedes OPERATORS
8131 01 Keramikas /apgleznošanas OPERATORS
8131 02 Atlaidināšanas krāsns OPERATORS
8131 03 Cauruļu /ražošanas iekārtas OPERATORS
8131 04 Fajansa un porcelāna /apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 05 Flīžu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 06 Stikla /veidošanas iekārtas OPERATORS
8131 07 Stikla un keramikas gravēšanas OPERATORS
8131 08 Stikla un keramikas kausēšanas krāsns OPERATORS
8131 09 Stikla un keramikas kodināšanas OPERATORS
8131 10 Stikla /krāsošanas OPERATORS
8131 11 Ķieģeļu un dakstiņu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 12 Stikla un keramikas liekšanas OPERATORS
8131 13 Stikla un keramikas malšanas OPERATORS
8131 14 Stikla un keramikas piegriešanas OPERATORS
8131 15 Stikla /presēšanas OPERATORS
8131 16 Pudeļu ražošanas OPERATORS
8131 17 Stikla /pulēšanas OPERATORS
8131 18 Stikla un keramikas smilšstrūklas OPERATORS
8131 19 Stikla un keramikas stiepšanas OPERATORS
8131 20 Temperēšanas krāsns OPERATORS
8131 21 Stikla, fajansa /urbšanas OPERATORS
8131 22 Stikla lokšņu /velmēšanas iekārtas OPERATORS
8131 23 Stikla /metalizēšanas iekārtas OPERATORS
8131 24 Keramikas izejvielu ŽĀVĒTĀJS
8131 25 Žāvēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
8131 26 Kausēšanas krāsns APKALPOTĀJS
8139 01 Stikla masas /apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8139 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS
8139 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS
8139 04 Māla /ražošanas OPERATORS
8139 05 Stikla šķiedras /ražošanas OPERATORS
8139 06 Keramikas un porcelāna /spiednes OPERATORS
8139 07 Šķidrā stikla /ražošanas OPERATORS
8139 08 Keramikas DEKORĒTĀJS
8139 09 Keramikas GLAZĒTĀJS
8139 10 DRUPINĀTĀJS
8141 01 Koksnes /drupināšanas iekārtas OPERATORS
8141 02 Koksnes ēvelēšanas OPERATORS
8141 03 Kokapstrādes OPERATORS
8141 04 Kokzāģētavas OPERATORS
8141 05 Lentzāģa OPERATORS
8141 06 Finieru /lobīšanas OPERATORS
8141 07 Sagatavošanas iekārtas OPERATORS
8141 08 Urbšanas iekārtas OPERATORS
8141 09 Koka /virpošanas OPERATORS
8141 10 Koksnes zāģēšanas OPERATORS
8141 11 Skaidošanas darbgalda OPERATORS
8141 12 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8141 13 Šķirošanas iekārtas OPERATORS
8141 14 Skaidu plašu preses OPERATORS
8141 15 Pults OPERATORS
8141 16 Gatera MAŠĪNISTS
8141 17 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS
8142 01 Papīra /balināšanas OPERATORS
8142 02 Papīra masas /ražošanas iekārtas OPERATORS
8142 03 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS
8142 04 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS
8142 05 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS
8142 06 Skaidu ražošanas iekārtas OPERATORS
8142 07 Koksnes slīpēšanas iekārtas OPERATORS
8142 08 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS
8143 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS
8143 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS
8143 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8151 01 Ķīmisko vielu /malšanas iekārtas OPERATORS
8151 02 Ķīmisko vielu /pulverizēšanas iekārtas OPERATORS
8151 03 Ķīmisko vielu /smalcināšanas iekārtas OPERATORS
8152 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8152 02 Ķīmisko procesu /autoklāva OPERATORS
8152 03 Ķīmisko vielu /iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS
8152 04 Ķīmisko vielu /kalcinēšanas OPERATORS
8152 05 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS
8152 06 Ķīmisko vielu /pulverizatora OPERATORS
8152 07 Ķīmisko vielu /žāvēšanas OPERATORS
8152 08 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS
8152 09 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS
8152 10 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTS
8152 11 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTA PALĪGS
8152 12 Žāvēšanas veltņa MAŠĪNISTS
8152 13 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS
8152 14 Apdedzināšanas krāsns APKALPOTĀJS
8153 01 Naftas atradņu /atūdeņošanas OPERATORS
8153 02 Ķīmisko vielu /centrbēdzes separatora OPERATORS
8153 03 Ķīmisko vielu /ekstraktu pagatavošanas OPERATORS
8153 04 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS
8153 05 Ķīmisko vielu /kraušanas iekārtu OPERATORS
8153 06 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS
8153 07 Ķīmisko vielu /sijāšanas OPERATORS
8154 01 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS
8154 02 Iztvaicētāja OPERATORS
8154 03 Koksnes destilācijas OPERATORS
8154 04 Konvertora (izņemot naftas un dabasgāzes procesus) OPERATORS
8154 05 Reaktora OPERATORS
8154 06 Vakuumiekārtas OPERATORS
8155 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS
8155 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS
8155 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS
8155 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS
8155 05 Naftas produktu /pārsūknēšanas OPERATORS
8159 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS (kokogļu ražošanā)
8159 02 Balināšanas OPERATORS
8159 03 Deggāzes /ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 04 Gumijas apstrādes OPERATORS
8159 05 Minerālmēslu /ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS
8159 07 Sintētisko šķiedru /ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 08 DEZAKTIVĒTĀJS
8161 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS
8161 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS
8161 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS
8161 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS
8161 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS
8161 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS
8161 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS
8161 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS
8161 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS
8162 01 Kuģa KURINĀTĀJS
8162 02 Lokomotīves KURINĀTĀJS
8162 03 Rūpnīcas /katlu KURINĀTĀJS
8162 04 Kuģa /katlu OPERATORS
8162 05 Tvaika mašīnas OPERATORS
8162 06 Katlu MAŠĪNISTS
8162 07 Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS
8162 08 Siltumtīklu OPERATORS
8162 09 Turbīnu iekārtu OPERATORS
8163 01 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS
8163 02 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS
8163 03 Filtrēšanas OPERATORS
8163 04 Karsēšanas iekārtas OPERATORS
8163 05 Kompresora OPERATORS
8163 06 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS
8163 07 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 08 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS
8163 09 Rezervuāra OPERATORS
8163 10 Saldēšanas iekārtas OPERATORS
8163 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS
8163 12 Ūdens aizsprosta OPERATORS
8163 13 Ūdens pārstrādes OPERATORS
8163 14 Ventilācijas iekārtas OPERATORS
8163 15 Apkures iekārtas OPERATORS
8163 16 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 17 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS
8163 18 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8163 19 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS
8163 20 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS
8163 21 Slāpekļa /ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 22 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
8163 23 Spiedieniekārtu OPERATORS
8171 01 Automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS
8172 01 Robota OPERATORS
8211 01 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS
8211 02 Asināšanas OPERATORS
8211 03 Automātiskās pārvietošanas OPERATORS
8211 04 Instrumentu ražošanas OPERATORS
8211 05 Dārglietu ražošanas OPERATORS
8211 06 Metāla ēvelēšanas OPERATORS
8211 07 Frēzēšanas OPERATORS
8211 08 Metāla gravēšanas OPERATORS
8211 09 Metāla griešanas OPERATORS
8211 10 Kabeļu ražošanas OPERATORS
8211 11 Kalšanas OPERATORS
8211 12 Karuseļvirpas OPERATORS
8211 13 Katlu ražošanas OPERATORS
8211 14 Kniedēšanas OPERATORS
8211 15 Metāla kodināšanas OPERATORS
8211 16 Komutatoru ražošanas OPERATORS
8211 17 Metāla liekšanas OPERATORS
8211 18 Metināšanas OPERATORS
8211 19 Pulēšanas OPERATORS
8211 20 Revolvervirpas OPERATORS
8211 21 Serdeņu izgatavošanas OPERATORS
8211 22 Metāla slīpēšanas OPERATORS
8211 23 Metāla spiedes OPERATORS
8211 24 Štancēšanas OPERATORS
8211 25 Metāla urbšanas OPERATORS
8211 26 Virpas OPERATORS
8211 27 Metāla zāģēšanas OPERATORS
8211 28 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
8211 29 Aukstās sēdināšanas OPERATORS
8211 30 Vītņu griešanas OPERATORS
8211 31 Gratēšanas iekārtas OPERATORS
8211 32 Lodēšanas iekārtu OPERATORS
8211 33 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS (profesijas
standarts 4.pielikuma 8.1.apakšnodaļā)
8212 01 Abrazīvu materiālu ražošanas OPERATORS
8212 02 Akmens izstrādājumu apstrādes OPERATORS
8212 03 Cementa ražošanas un citu minerālo izejvielu apstrādes /apdares
OPERATORS
8212 04 Azbestcementa ražošanas OPERATORS
8212 05 Betona izstrādājumu liešanas OPERATORS
8212 06 Betona maisīšanas OPERATORS
8212 07 DOZĒTĀJS
8212 08 Pneimatisko sūkņu APKALPOTĀJS
8212 09 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTS
8212 10 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS
8212 11 Lokšņotāja MAŠĪNISTS
8212 12 Lokšņu mašīnas MAŠĪNISTA PALĪGS
8212 13 Minerālmiltu iekārtas APKALPOTĀJS
8212 14 Azbestcementa lokšņu viļņotāja OPERATORS
8212 15 Dzirnavu MAŠĪNISTS
8212 16 Dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS
8212 17 Pneimatisko kamersūkņu APKALPOTĀJS
8212 18 Azbestcementa izstrādājumu GRIEZĒJS
8221 01 Smaržu /destilēšanas iekārtas OPERATORS
8221 02 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8221 03 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS
8221 04 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS
8222 01 Sprāgstvielu ražošanas OPERATORS
8222 02 Pirotehnikas OPERATORS
8223 01 ANODĒTĀJS
8223 02 CINKOTĀJS
8223 03 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)
8223 04 Attaukošanas OPERATORS
8223 05 Kodināšanas OPERATORS
8223 06 Metāla krāsošanas OPERATORS
8223 07 Oksidēšanas OPERATORS
8223 08 Metāla pulēšanas OPERATORS
8223 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS
8223 10 Metāla /smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
8223 11 ALVOTĀJS
8223 12 IMPREGNĒTĀJS
8223 13 Skrošstrūklas iekārtas OPERATORS
8223 14 KODINĀTĀJS
8224 01 Attīstīšanas OPERATORS
8224 02 Filmu attīstīšanas OPERATORS
8224 03 Fotopreču ražošanas OPERATORS
8224 04 Fotogrāfiju /iespiedmašīnas OPERATORS
8224 05 Palielināšanas iekārtas OPERATORS
8229 01 Linoleja ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 02 Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 03 Ūdeņraža ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 04 Zīmuļu ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 05 Sērkociņu ražošanas OPERATORS
8229 06 Līmes /ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 07 Ķīmisko /šķīdumu sagatavošanas OPERATORS
8231 01 Gumijas /veidošanas OPERATORS
8231 02 Gumijas /apstrādes OPERATORS
8231 03 Gumijas /ražošanas OPERATORS
8231 04 Gumijas zīmogu /ražošanas OPERATORS
8231 05 Gumijas /kalandrēšanas OPERATORS
8231 06 Gumijas /karstās presēšanas OPERATORS
8231 07 Gumijas /malšanas OPERATORS
8231 08 Gumijas /reljefās spiešanas OPERATORS
8231 09 Riepu /restaurācijas (apstrādes) OPERATORS
8231 10 Gumijas izstrādājumu /vulkanizācijas OPERATORS
8231 11 VULKANIZĒTĀJS
8232 01 Plastmasas apdares OPERATORS
8232 02 Veidošanas OPERATORS
8232 03 Plastmasas griešanas OPERATORS
8232 04 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS
8232 05 Plastmasas kodināšanas OPERATORS
8232 06 Liešanas OPERATORS
8232 07 Plastmasas piegriešanas OPERATORS
8232 08 Plastmasas pulēšanas OPERATORS
8232 09 Plastmasas slīpēšanas OPERATORS
8232 10 Spiedliešanas OPERATORS
8232 11 Plastmasas urbšanas OPERATORS
8232 12 Plastmasas žāvēšanas OPERATORS
8232 13 Plastikāta metināšanas OPERATORS
8232 14 Stiklplasta sagatavošanas OPERATORS
8240 01 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS
8240 02 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS
8240 03 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS
8240 04 Koksnes gravēšanas iekārtas OPERATORS
8240 05 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS
8240 06 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS
8240 07 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS
8240 08 Koksnes marķēšanas iekārtas OPERATORS
8240 09 Slīpēšanas līnijas OPERATORS
8240 10 Piegriešanas līnijas OPERATORS
8251 01 Burtu un klišeju /liešanas iekārtas OPERATORS
8251 02 Fotosalikuma OPERATORS
8251 03 Iespiedmašīnas OPERATORS
8251 04 Audumu /apdrukāšanas iekārtas OPERATORS
8251 05 Burtu spiednes OPERATORS
8251 06 Iespiešanas spiednes OPERATORS
8251 07 Perfokaršu izgatavošanas OPERATORS
8252 01 Grāmatu iesiešanas iekārtas OPERATORS
8252 02 Reljefās iespiešanas iekārtas OPERATORS
8253 01 Kartona /izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8253 02 Celofāna, polietilēna /iesaiņojuma ražošanas OPERATORS
8253 03 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS
8253 04 Reljefās iespiešanas OPERATORS
8253 05 Papīra /izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8261 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS
8261 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS
8261 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS
8261 04 Diegu un dzijas /vērpšanas iekārtas OPERATORS
8261 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)
8261 06 Spoļu LICĒJS
8261 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS
8261 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS
8261 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS
8261 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS
8261 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS
8261 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS
8261 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS
8261 14 Relaksācijas iekārtas OPERATORS
8261 15 Tīšanas iekārtas OPERATORS
8261 16 ŠĶĒRĒTĀJS
8261 17 SPOLĒTĀJS
8261 18 ŠĶETERĒTĀJS
8261 19 Grīstes TINĒJS
8261 20 Apvīšanas iekārtas OPERATORS
8262 01 Paklāju ražošanas OPERATORS
8262 02 Aušanas OPERATORS
8262 03 Izšūšanas OPERATORS
8262 04 Adīšanas OPERATORS
8262 05 Tīklu izgatavošanas OPERATORS
8262 06 Steļļu OPERATORS
8263 01 Šūšanas iekārtu OPERATORS
8263 02 Izšūšanas iekārtu OPERATORS
8264 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS
8264 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS
8264 03 Žāvēšanas OPERATORS
8264 04 Krāsošanas OPERATORS
8264 05 Gludināšanas OPERATORS
8264 06 Mazgāšanas OPERATORS
8264 07 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS
8264 08 Tvaikošanas OPERATORS
8264 09 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS
8264 10 Sausināšanas OPERATORS
8264 11 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8265 01 Kažokādu un ādas piegriešanas OPERATORS
8265 02 Ādas atmatošanas OPERATORS
8265 03 Kažokādu un ādas apdares OPERATORS
8265 04 Atgaļošanas OPERATORS
8265 05 Ādas apstrādes OPERATORS
8265 06 Vilnas šķiedru /sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8265 07 Ādas /kodināšanas iekārtas OPERATORS
8265 08 Miecēšanas iekārtas OPERATORS
8265 09 Ādas /mazgāšanas iekārtas OPERATORS
8265 10 Atspiešanas iekārtas OPERATORS
8265 11 Ēvelēšanas iekārtas OPERATORS
8265 12 Šķelšanas iekārtas OPERATORS
8265 13 Izlīdzināšanas iekārtas OPERATORS
8265 14 Kažokādu un ādas stiepšanas iekārtas OPERATORS
8265 15 Kažokādu un ādas slīpēšanas iekārtas OPERATORS
8265 16 Mērīšanas iekārtas OPERATORS
8265 17 Kažokādu un ādas presēšanas iekārtas OPERATORS
8265 18 Kažokādu un ādas žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8265 19 Šķīdumu SAGATAVOTĀJS
8266 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS
8266 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8269 01 Lenšu ražošanas OPERATORS
8269 02 Cepuru izgatavošanas OPERATORS
8269 03 Matraču ražošanas OPERATORS
8269 04 Modeļu izgatavošanas OPERATORS
8269 05 Dalīšanas mašīnas OPERATORS
8271 01 Konservēšanas OPERATORS
8271 02 Zivju apstrādes OPERATORS
8271 03 Zivju izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8271 04 Saldēšanas OPERATORS
8271 05 Gaļas apstrādes OPERATORS
8271 06 Gaļas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8271 07 Gaļas konservēšanas OPERATORS
8271 08 Gaļas un zivju /autoklāva OPERATORS
8272 01 Piena produktu /ražošanas OPERATORS
8272 02 Piena produktu /saldēšanas iekārtas OPERATORS
8272 03 Piena pulvera /ražošanas OPERATORS
8272 04 Piena produktu /pasterizēšanas OPERATORS
8272 05 Siera /ražošanas OPERATORS
8273 01 Graudu apstrādes OPERATORS
8273 02 Garšvielu apstrādes OPERATORS
8273 03 Garšvielu /veltņa OPERATORS
8273 04 Tehnisko kultūru apstrādes OPERATORS
8274 01 Maizes izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 02 Graudu izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 03 Šokolādes izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 04 Šokolādes veidošanas iekārtas OPERATORS
8274 05 Konfekšu ražošanas OPERATORS
8274 06 Makaronu ražošanas OPERATORS
8274 07 Pastu ražošanas OPERATORS
8274 08 Konditorejas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8275 01 Augļu, dārzeņu /konservu ražošanas OPERATORS
8275 02 Pārtikas eļļas ražošanas OPERATORS
8275 03 Augļu, dārzeņu /saldēšanas iekārtas OPERATORS
8275 04 Augļu, dārzeņu /sulu ražošanas OPERATORS
8275 05 Augļu apstrādes OPERATORS
8275 06 Pārtikas esenču /iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS
8275 07 Pārtikas produktu /vakuumkrāsns OPERATORS
8275 08 Augļu, dārzeņu un riekstu spiedes OPERATORS
8276 01 Cukura /rafinēšanas OPERATORS
8276 02 Cukura ražošanas OPERATORS
8277 01 Tējas, kafijas un kakao maisīšanas iekārtas OPERATORS
8277 02 Kakao pupiņu /apstrādes OPERATORS
8277 03 Kafijas pupiņu /apstrādes OPERATORS
8277 04 Grauzdēšanas iekārtas OPERATORS
8278 01 Alus gatavošanas OPERATORS
8278 02 Spirta, vīna /sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8278 03 Raudzēšanas iekārtas OPERATORS
8278 04 Destilēšanas iekārtas OPERATORS
8278 05 Liķieru ražošanas OPERATORS
8278 06 Bezalkoholisko dzērienu ražošanas OPERATORS
8278 07 Etiķa ražošanas OPERATORS
8278 08 Pudeļu /mazgāšanas iekārtas OPERATORS
8278 09 Iesala gatavošanas OPERATORS
8278 10 Vīna ražošanas OPERATORS
8278 11 Gāzētā ūdens SAGATAVOTĀJS
8279 01 Tabakas /sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8279 02 Cigarešu ražošanas OPERATORS
8279 03 Tabakas izstrādājumu gatavošanas OPERATORS
8281 01 Dzinēju MONTĒTĀJS
8281 02 Iespiedmašīnu MONTĒTĀJS
8281 03 Kokapstrādes iekārtu MONTĒTĀJS
8281 04 Lauksaimniecības mašīnu MONTĒTĀJS
8281 05 Lidmašīnu MONTĒTĀJS
8281 06 Montāžas līnijas OPERATORS
8281 07 Rūpniecisko iekārtu MONTĒTĀJS
8281 08 Tekstilrūpniecības iekārtu MONTĒTĀJS
8281 09 Turbīnu MONTĒTĀJS
8281 10 Zemes darbu mašīnu MONTĒTĀJS
8281 11 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
8281 12 Sliežu ceļu MONTĒTĀJS
8282 01 Elektroiekārtu MONTĒTĀJS
8282 02 Kompozīto mezglu MONTIERIS
8282 03 Uztīšanas iekārtas MONTĒTĀJS
8282 04 AKUMULATORISTS
8282 05 Tīšanas OPERATORS
8282 06 Elektrovakuuma automātu OPERATORS
8282 07 Elektrospuldžu /detaļu ražošanas OPERATORS
8282 08 Pārtīšanas OPERATORS
8282 09 Elektroiekārtu IZOLĒTĀJS
8283 01 Audiovideoiekārtu MONTIERIS
8283 02 Elektronisko iekārtu MONTIERIS
8283 03 Elektronisko iekārtu komponentu MONTIERIS
8283 04 Hronometru MONTIERIS
8283 05 Mikroelektronisko iekārtu MONTIERIS
8283 06 Precīzijas instrumentu MONTĒTĀJS
8283 07 Pulksteņu MONTIERIS
8283 08 Radioaparātu MONTIERIS
8283 09 Televizoru MONTIERIS
8284 01 Metāla /mēbeļu MONTĒTĀJS
8284 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS
8284 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8284 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8285 01 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8285 02 Koka /mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 01 Ādas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 02 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 03 Audumu izstrādājumu ŠUVĒJS
8290 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS
8290 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS
8290 03 Drenāžas cauruļu saiņošanas OPERATORS
8290 04 Etiķešu līmēšanas OPERATORS
8290 05 Saiņošanas OPERATORS
8290 06 Izolācijas materiālu ražošanas OPERATORS
8290 07 Kabeļu izolēšanas OPERATORS
8290 08 Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8290 09 Konteineru /pildīšanas iekārtas OPERATORS
8290 10 Pudeļu uzpildes OPERATORS
8290 11 Zīmogošanas iekārtas OPERATORS
8290 12 Kompozīto ražojumu MONTĒTĀJS
8290 13 Presēšanas iekārtas OPERATORS
8290 14 Radiācijas MĒRĪTĀJS
8290 15 Saiņošanas iekārtas APKALPOTĀJS
8290 16 Šķidrumu iekārtas OPERATORS
8290 17 Sniega ģeneratoru OPERATORS
8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS
8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS
8311 03 Vilciena VADĪTĀJS
8311 04 Vilciena VADĪTĀJA PALĪGS
8311 05 Lokomotīves VADĪTĀJS
8311 06 Lokomotīves VADĪTĀJA PALĪGS
8311 07 Karjera /mašīnu VADĪTĀJS
8311 08 Lokomotīves MAŠĪNISTS
8311 09 Gulšņu blietēšanas mašīnas MAŠĪNISTS
8311 10 Lokomotīves MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 11 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 12 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 13 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 14 Lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 15 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 16 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 17 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
INSTRUKTORS
8311 18 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 19 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 20 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 21 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 22 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 23 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 24 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 25 Dīzeļvilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 26 Elektrovilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 27 Sliežu motortransporta VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 28 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS
(MAŠĪNISTS)
8311 29 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA
(MAŠĪNISTA) PALĪGS
8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS
8312 02 Vilcienu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 03 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS
8312 04 Vilcienu SARGS
8312 05 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS
8312 06 Dzelzceļa šķirotavas DEŽURANTS
8312 07 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS
8312 08 Vagonu APSKATĪTĀJS
8312 09 Vagonu parka DEŽURANTS
8312 10 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS
8312 11 Vilcienu PIEŅĒMĒJS
8312 12 Kravas vilcienu KONDUKTORS
8312 13 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS
8312 14 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 15 Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)
8312 16 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS
8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS
8321 02 Motocikla VADĪTĀJS
8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS
8322 02 Furgona VADĪTĀJS
8322 03 Sanitārautomobiļu VADĪTĀJS
8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS
8322 05 Taksometra VADĪTĀJS
8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS
8323 01 Autobusa VADĪTĀJS
8323 02 Tramvaja VADĪTĀJS
8323 03 Trolejbusa VADĪTĀJS
8324 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS
8324 02 Degvielas cisternautomobiļa VADĪTĀJS
8324 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS
8324 04 Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS
8324 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
8324 06 Ielu laistīšanas /automobiļa VADĪTĀJS
8324 07 Ielu kaisīšanas /automobiļa VADĪTĀJS
8324 08 Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS
8324 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS
8324 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS
8324 11 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS
8331 01 Kombaina OPERATORS (lauksaimniecībā)
8331 02 Kuļmašīnas OPERATORS
8331 03 Kūlīšu sējēja OPERATORS
8331 04 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS
8331 05 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS
8331 06 Baļķvedēja VADĪTĀJS
8331 07 Traktora VADĪTĀJS
8331 08 Traktortehnikas VADĪTĀJS
8331 09 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS
8332 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
8332 02 Betona klājēja OPERATORS
8332 03 Bituma klājēja OPERATORS
8332 04 Buldozera OPERATORS
8332 05 Ceļa veltņa OPERATORS
8332 06 Ceļa seguma klāšanas mašīnas OPERATORS
8332 07 Ekskavatora OPERATORS
8332 08 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS (celtniecībā)
8332 09 Akmens /klāšanas OPERATORS (celtniecībā)
8332 10 Asfalta /klāšanas OPERATORS
8332 11 Betona /klāšanas OPERATORS (celtniecībā)
8332 12 Darvas /klāšanas OPERATORS
8332 13 Mehāniskās /lāpstas OPERATORS
8332 14 Grāvju racēja OPERATORS
8332 15 Tuneļu ierīkošanas mašīnas OPERATORS (celtniecībā)
8332 16 Zāģa vadīšanas OPERATORS
8332 17 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)
8332 18 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS
8332 19 Asfaltēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8332 20 Buldozera VADĪTĀJS
8332 21 Ceļa greideru un skrēperu VADĪTĀJS
8332 22 Ceļa veltņa VADĪTĀJS
8332 23 Ekskavatora VADĪTĀJS
8332 24 Grāvju racēja VADĪTĀJS
8332 25 Zemes smēlēja VADĪTĀJS
8332 26 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS
8332 27 Pāļdziņa OPERATORS
8332 28 Gudronatora VADĪTĀJS
8332 29 Autogreidera VADĪTĀJS
8332 30 Pašgājēja skrēpera VADĪTĀJS
8332 31 Ekskavatora VADĪTĀJA PALĪGS
8332 32 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
8332 33 Sliežu ceļa mērījumu OPERATORS
8333 01 Celtņa OPERATORS
8333 02 Elevatora OPERATORS
8333 03 Eskalatora OPERATORS
8333 04 Kuģa /celtņa OPERATORS
8333 05 Kanāla vai ostas /slūžu OPERATORS
8333 06 Tilta OPERATORS
8333 07 Trošu ceļa OPERATORS
8333 08 Vinčas OPERATORS
8333 09 Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS
8333 10 Transportiera APKALPOTĀJS
8333 11 Pacēlāja MAŠĪNISTS
8333 12 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS
8333 13 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS
8333 14 Metalurģiskās iekārtas /celtņa OPERATORS
8333 15 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS
8333 16 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS
8333 17 DOKERS
8334 01 Lifta /platformas OPERATORS
8334 02 Celtņa /platformas OPERATORS
8334 03 Platformas OPERATORS (rūpniecībā)
8334 04 Autokrāvēja VADĪTĀJS
8334 05 Elektrokrāvēja OPERATORS
8334 06 Elektrokāra VADĪTĀJS
8341 01 BOCMANIS
8341 02 Kvalificēts sardzes MATROZIS
8341 03 Sardzes MATROZIS
8341 04 MATROZIS uz zvejas kuģiem
8341 05 MATROZIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
8341 06 Kuģu TAUVOTĀJS
8342 01 Sūkņu MAŠĪNISTS
8342 02 Kvalificēts sardzes MOTORISTS
8342 03 Sardzes MOTORISTS
8342 04 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku
par 300 kW
8342 05 MOTORISTS uz zvejas kuģiem
8342 06 MOTORISTS uz iekšējo ūdeņu kuģiem
8343 01 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar 50 BT vai mazākiem
8343 02 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar 50 BT vai mazākiem
8343 03 Buru jahtas VADĪTĀJS
8343 04 Motorjahtas VADĪTĀJS
9111 01 Pārtikas preču /ielas PĀRDEVĒJS
9111 02 Atspirdzinošo dzērienu PĀRDEVĒJS
9111 03 Bufetes PĀRDEVĒJS
9112 01 Nepārtikas preču /ielas PĀRDEVĒJS
9112 02 Laikrakstu PĀRDEVĒJS
9112 03 Preču IZNĒSĀTĀJS
9112 04 KOLPORTIERIS
9112 05 Teātra programmu PĀRDEVĒJS
9113 02 Preču PĀRDEVĒJS (mājās)
9113 03 Preču PĀRDEVĒJS (pa tālruni)
9120 01 Apavu TĪRĪTĀJS
9120 02 Plakātu LĪMĒTĀJS
9120 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS
9120 04 IZSŪTĀMAIS
9131 01 MĀJKALPOTĀJS
9131 02 MĀJSTRĀDNIEKS
9131 03 PAVĀRA PALĪGS
9132 02 APKOPĒJS
9132 03 TĪRĪTĀJS (roku darba)
9132 04 Trauku MAZGĀTĀJS
9132 05 Virtuves STRĀDNIEKS
9133 01 Veļas MAZGĀTĀJS
9133 02 Veļas GLUDINĀTĀJS
9133 03 Veļas PĀRZINIS
9133 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)
9141 02 Ēkas UZRAUGS
9141 03 Ēkas DEŽURANTS
9142 01 Logu MAZGĀTĀJS
9142 02 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS
9142 03 Automobiļu MAZGĀTĀJS
9151 01 KURJERS
9151 03 Bagāžas NESĒJS
9151 04 Pasta IZNĒSĀTĀJS
9151 05 Preču PIEGĀDĀTĀJS
9152 01 ŠVEICARS
9152 02 Biļešu KONTROLIERIS
9152 03 GARDEROBISTS
9153 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS
9153 02 Uzskaites rādījumu KONTROLIERIS
9161 01 Atkritumu SAVĀCĒJS
9161 02 Pelnu IZVĀCĒJS
9161 03 Izgāztuves DEŽURANTS
9162 01 SĒTNIEKS
9162 02 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS
9162 03 Dzīvnieku ĶĒRĀJS
9211 02 ZIRGKOPĒJS
9211 03 Saimniecības STRĀDNIEKS
9211 05 LOPKOPĒJS
9211 06 Sezonas STRĀDNIEKS
9211 08 SLAUCĒJS
9211 09 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS
9212 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS
9213 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS
9213 02 Medību saimniecības STRĀDNIEKS
9311 01 Karjera palīgSTRĀDNIEKS
9311 02 RACĒJS
9311 04 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS
9312 01 Ceļa būvSTRĀDNIEKS
9312 02 Ceļa STRĀDNIEKS
9312 03 GRĀVRACIS
9312 04 Dzelzceļa STRĀDNIEKS
9312 05 ASFALTĒTĀJS
9312 06 HidroIZOLĒTĀJS
9312 07 APGAITNIEKS
9312 08 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS
9313 01 BūvSTRĀDNIEKS
9313 02 RemontSTRĀDNIEKS
9321 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)
9321 02 MONTĒTĀJS (roku darba)
9321 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS
9321 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)
9321 05 SPOLĒTĀJS (roku darba)
9321 06 SIJĀTĀJS
9321 07 GRATĒTĀJS
9321 08 KOMPLEKTĒTĀJS
9321 09 Apdares LICĒJS
9321 10 Izstrādājumu VEIDOTĀJS
9321 11 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)
9321 12 Ceha STRĀDNIEKS
9322 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)
9322 02 PalīgSTRĀDNIEKS
9322 03 MAZGĀTĀJS (roku darba)
9322 04 UZSITĒJS (kalēja darbos)
9322 05 Ķīpu SĒJĒJS
9322 07 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS
9322 08 Paraugu NOŅĒMĒJS
9322 09 TĪRĪTĀJS
9322 10 Naftas produktu LĒJĒJS
9322 11 KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS)
9322 12 Kaļķu IZKRĀVĒJS
9322 13 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS
9322 14 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS
9332 01 KUČIERIS
9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)
9333 03 Kravas NESĒJS
9333 04 STROPĒTĀJS
9333 05 REKVIZITORS
9333 06 Skatuves STRĀDNIEKS
9333 07 Transporta STRĀDNIEKS
9333 08 Noliktavas STRĀDNIEKS
9333 09 SIGNALIZĒTĀJS
9333 10 Tehniskais STRĀDNIEKS

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.