sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Sabiedrību reģistrācija » Individuālā Komersanta reģistrācija

  

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

  » SIA reģistrācija

  » IK reģistrācija

  » Izmaiņas dokumentos

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Sabiedrību reģistrācija » IK reģistrācija   !!! Piedāvājums – SIA reģistrācija pamatkapitālā iemaksājot tikai 1,- EUR

  Individuālā komersanta (IK) reģistrācija

IK statuss un atbildība

Individuālais komersants ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā. Individuālais komersants savas darbības laikā par saistībām atbild ar visu sev piederošo mantu. Parādus atlīdzina arī ar to mantu, kuru neizmanto komercdarbībā. Individuālais komersants, izmantojot savu firmu, var slēgt darījumus, kas saistīti ar komercdarbību, kā arī būt prasītājs un atbildētājs tiesā.

 

IK reģistrācija

Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 575 eur vai fiziskās personas veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai vai māklera darbībai, vai arī fiziskās personas veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

- gada apgrozījums no norādītajām darbībām pārsniedz 28457 eur;

- fiziskā persona savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.

Reģistrāciju par individuālo komersantu var veikt arī, ja nav darbība neatbilst iepriekš norādītajām pazīmēm.

Lai veiktu individuālā komersanta reģistrāciju nav nepieciešams veidot pamatkapitālu.

IK reģistrācija Uzņēmuma reģistra komercreģistrā notiek 3 darba dienu laikā.

 

IK reģistrācijas kārtība

Individuālo komersantu reģistrē Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz personas aizpildīto pieteikuma veidlapu un iesniegtajiem dokumentiem. Veicot ierakstu komercreģistrā, personai tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kas vienlaikus ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība un notāra lēmums. Reģistrācijai nepieciešama sekojoša informācija:

1.      Individuālā komersanta firma (nosaukums, kas tiks izmantots komercdarbībā);

2.      Individuālā komersanta juridiskā adrese;

3.      Individuālā komersanta informācija (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese).

 

Lai reģistrētos par individuālo komersantu nepieciešams:

-          sagatavot nepieciešamo informāciju un noformēt dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā;

-          dokumentu parakstīšana (arī paraksta apliecināšana pie notāra);

-          nepieciešamo maksājumu veikšana;

 

Jūsu izdevumi individuālā komersanta reģistrācijai:

-          valsts nodeva par individuālā komersanta reģistrāciju – 28.46,- eur;

-          maksa par publikāciju laikrakstā „Latvijas vēstnesis” – 18.50,- eur;

-          maksa par paraksta apliecināšanu pie notāra – sākot ar 9,- eur (maksa var mainīties atkarībā no notāru izcenojumiem);

-          bankas pakalpojumu apmaksa – saskaņā ar attiecīgās bankas komisiju cenrādi.

-          maksa par dokumentu sagatavošanu – 30,- eur

Kopējās ar reģistrāciju saistītās izmaksas – aptuveni 85,- eur 

 

Ja nepieciešams vairāk informācijas vai konsultācijas, kontaktējieties:

Tel. (371) 29 112 333

e-mail: info@sia-registracija.lv

 

 

sia-reģistrācija.lv

SIA reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.