sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Sabiedrību reģistrācija » SIA reģistrācija » Piedāvājums

  

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

  » SIA reģistrācija

  » IK reģistrācija

  » Izmaiņas dokumentos

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Sabiedrību reģistrācija » SIA reģistrācija » SIA reģistrācija pamatkapitālā iemaksājot tikai 1,- Eur

   SIA reģistrācija pamatkapitālā iemaksājot tikai 1,- Eur.

Ja nevēlaties ieguldīt skaidru naudu uzņēmuma (SIA) pamatkapitālā, Latvijas Republikas normatīvie akti pieļauj šādu iespēju.

Lai veiktu SIA reģistrāciju ar 1,- jāizpilda tikai divi sekojoši noteikumi:

 1. Dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) vismaz pusi (50%) no SIA paredzētā pamatkapitāla dalībniekam (dibinātājam) ir nepieciešams apmaksāt. Otra puse ir jāiemaksā viena gada laikā no jaunās SIA reģistrācijas brīža.

 2. SIA pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai veicot mantisko ieguldījumu. Ja apmaksa tiek veikta ar mantisko ieguldījumu, tad nepieciešams veikt mantiskā ieguldījuma novērtējumu. Novērtējumu drīkst veikt dibinātājs, ja mantiskā ieguldījuma summa nepārsniedz 50% no pamatkapitāla un ja ieguldījums pamatkapitālā nav lielāks par 5700,- eur

 Iespējas:

SIA parakstītais pamatkapitāla lielums ir 2800,- Eur. Saskaņā ar Komerclikumu tiek ieguldīti 1399,- eur kā mantiskais ieguldījums. Un dibināmās SIA bankas kontā tiek iemaksāts 1,- eur, kas kopā sastāda 1400,- eur jeb 50% no pamatkapitāla. Atlikušie 50% tiks ieguldīti gada laikā no sabiedrības reģistrēšanas komercreģistrā dienas.

 Šādā veidā var tikt reģistrēts SIA ar kopēju pamatkapitālu 11400,- eur, no kura mantiskais ieguldījums sastāda – 5699,- eur un ieguldījums naudā 1,- eur. Atlikusī summa 5700 tiks ieguldīti pamatkapitālā viena gada laikā.

Šis piedāvājums ir absolūti legāls un pamatots ar spēkā esošajām LR Komerclikuma normām:

LR Komerclikums 146.panta 2.daļa:

„(2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā.”

 

LR Komerclikums 147.panta 2.daļa:

„(2) Dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu.”

 

LR Komerclikums 148.pants:

„Ja, dibinot sabiedrību, pamatkapitāls vai tā daļa tiek apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, dibinātāji organizē tā novērtēšanu saskaņā ar šā likuma 154.panta noteikumiem.”

 

LR Komerclikums 151.panta 1.daļa:

„(1) Pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu.”

 

LR Komerclikums 153.panta 1.daļa:

„(1) Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.”

 

LR Komerclikums 154.panta 2.daļa:

„(2) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.”

 Ja nepieciešams vairāk informācijas vai konsultācijas, kontaktējieties:

Tel. (371) 29 112 333

e-mail: info@sia-registracija.lv

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.