sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Sabiedrību reģistrācija » SIA reģistrācija

 

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

  » SIA reģistrācija

  » IK reģistrācija

  » Izmaiņas dokumentos

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Sabiedrību reģistrācija » SIA reģistrācija   !!! Piedāvājums – SIA reģistrācija pamatkapitālā iemaksājot tikai 1,- EUR

   Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija

          Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā. Minimālais SIA pamatkapitāla lielums ir 2000,- eur .

     SIA statuss un atbildība

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtību kopsummas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir juridiska persona. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, dalībnieks (dibinātājs) neatbild par sabiedrības saistībām, ja vien dalībnieki nav vienojušies citādi, savukārt sabiedrība neatbild par dalībnieka saistībām.

 

     SIA reģistrācija

SIA var dibināt viens vai vairāki dalībnieki un dibināt SIA var gan fiziska, gan juridiska persona. Minimālais SIA pamatkapitāls ir 2000,- eur. Dibinot sabiedrību nepieciešams apmaksāt vismaz pusi no SIA paredzētā pamatkapitāla. Pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai veicot mantisko ieguldījumu.

SIA pārvaldes institūcija ir valde un ja nepieciešams var izveidot arī padomi. Sabiedrības valdes sastāvā var būt viena vai vairākas personas.

Viena īpašnieka SIA Uzņēmumu reģistra komercreģistrā tiek reģistrēts vienas dienas laikā, vairāku īpašnieku SIA tiek reģistrēts 4 dienu laikā.

      SIA reģistrācijas kārtība

Dibinot SIA, dibinātājs vai dibinātāji veic nepieciešamās darbības, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus:

-          dibināšanas lēmums vai dibināšanas līgums;

-          statūti;

-          izveido SIA pārvaldes institūciju;

-          apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā;

-          ja nepieciešams, veic mantisko ieguldījumu un veic tā novērtēšanu;

-          ja paredzēts, ieceļ SIA revidentu;

-          pieteikuma veidlapa SIA reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā);

-          apmaksā valsts nodevu un maksu par publikāciju oficiālajā laikrakstā.

 Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus un SIA reģistrētu komercreģistrā, nepieciešama šāda informācija:

-          SIA firma (nosaukums, kas tiks izmantots komercdarbībā);

-          SIA juridiskā adrese;

-          Informācija par SIA dibinātājiem, valdi un padomi (ja paredzēta);

-          SIA pamatkapitāls – pamatkapitāla paredzētais lielums, apmaksas veids un kārtība

 

      Lai veiktu SIA reģistrāciju nepieciešams:

-          sagatavot nepieciešamo informāciju un noformēt dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā;

-          dokumentu parakstīšana (arī paraksta apliecināšana pie notāra);

-          pagaidu bankas konta atvēršana, kurā veic SIA pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitālu paredzēts apmaksāt naudā);

-          nepieciešamo maksājumu veikšana;

 

      Jūsu izdevumi SIA reģistrācijai:

-          valsts nodeva par SIA reģistrāciju – 142.29,- eur;

-          maksa par publikāciju laikrakstā „Latvijas vēstnesis” – 27.03,- eur;

-          maksa par paraksta apliecināšanu pie notāra – sākot ar 9,- eur (maksa var mainīties atkarībā no notāru izcenojumiem);

-          bankas pakalpojumu apmaksa – saskaņā ar attiecīgās bankas komisiju cenrādi.

-          maksa par dokumentu sagatavošanu – 50,- eur

Kopējās ar reģistrāciju saistītās izmaksas – aptuveni 230,- eur

 

Ja nepieciešams vairāk informācijas vai konsultācijas, kontaktējieties:

Tel. (371) 29 112 333

e-mail: info@sia-registracija.lv

 

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.

 

hackers counter system