sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Noderīga informācija » Ieņēmumu bankas konti nodokļu un nodevu samaksai

 

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

 » NACE klasifikators

 » Profesiju klasifikators

 » Teritoriju klasifikators

 » Pamatbudžeta bakas konti

 » Grāmatvedības kontu plāns

 » Dažādi

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Noderīga informācija » Valsts pamatbudžeta ieņēmumu bankas konti nodokļu un nodevu samaksai

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu bankas konti nodokļu un nodevu samaksai

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000511000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000220000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN par ārpus Rīgas dzīvojošiem darbiniekiem)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000220000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN par Rīgā dzīvojošiem darbiniekiem, ja darba devējs ir reģistrēts Rīgā)
Saņēmējs Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas numurs 90000064250
Saņēmēja banka Parex banka AS
Saņēmēja bankas BIC PARXLV22
Konta numurs LV91PARX0000570030010

vai


Saņēmējs Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas numurs 90000064250
Saņēmēja banka SEB Unibanka AS
Saņēmēja bankas BIC UNLALV2X
Konta numurs LV40UNLA0002100130401

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV08TREL1060000121000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV80TREL1060190935000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Plašāka informācija par valsts pamatbudžeta kontiem pieejama Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā.

 

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.