sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Noderīga informācija » Teritoriju klasifikators

  

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

 » NACE klasifikators

 » Profesiju klasifikators

 » Teritoriju klasifikators

 » Pamatbudžeta bakas konti

 » Grāmatvedības kontu plāns

 » Dažādi

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Noderīga informācija » Teritoriju klasifikators

 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

 Ministru kabineta noteikumi Nr.315

 2010.gada 30.martā

 Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 7.1 pantu
 

Kods                Nosaukums

0010000 Rīga

0050000 Daugavpils

0090000 Jelgava

0110000 Jēkabpils

0130000 Jūrmala

0170000 Liepāja

0210000 Rēzekne

0250000 Valmiera

0270000 Ventspils

0320200 Aizkraukles novads

0320201 Aizkraukles pilsēta

0320244 Aizkraukles pagasts

0321000 Jaunjelgavas novads

0321007 Jaunjelgavas pilsēta

0321027 Jaunjelgavas pagasts

0321050 Daudzeses pagasts

0321078 Seces pagasts

0321080 Sērenes pagasts

0321084 Staburaga pagasts

0321086 Sunākstes pagasts

0321400 Pļaviņu novads

0321413 Pļaviņu pilsēta

0321442 Aiviekstes pagasts

0321458 Klintaines pagasts

0321492 Vietalvas pagasts

0326100 Kokneses novads

0326146 Bebru pagasts

0326154 Iršu pagasts

0326160 Kokneses pagasts

0327100 Neretas novads

0327166 Mazzalves pagasts

0327170 Neretas pagasts

0327174 Pilskalnes pagasts

0327196 Zalves pagasts

0328200 Skrīveru novads

0360200 Alūksnes novads

0360201 Alūksnes pilsēta

0360242 Alsviķu pagasts

0360244 Annas pagasts

0360252 Ilzenes pagasts

0360256 Jaunalūksnes pagasts

0360258 Jaunannas pagasts

0360260 Jaunlaicenes pagasts

0360264 Kalncempju pagasts

0360268 Liepnas pagasts

0360272 Malienas pagasts

0360274 Mālupes pagasts

0360276 Mārkalnes pagasts

0360280 Pededzes pagasts

0360288 Veclaicenes pagasts

0360294 Zeltiņu pagasts

0360296 Ziemera pagasts

0360800 Apes novads

0360805 Apes pilsēta

0360825 Apes pagasts

0360848 Gaujienas pagasts

0360884 Trapenes pagasts

0360890 Virešu pagasts

0380200 Balvu novads

0380201 Balvu pilsēta

0380246 Balvu pagasts

0380248 Bērzkalnes pagasts

0380250 Bērzpils pagasts

0380252 Briežuciema pagasts

0380256 Krišjāņu pagasts

0380258 Kubuļu pagasts

0380266 Lazdulejas pagasts

0380286 Tilžas pagasts

0380290 Vectilžas pagasts

0380294 Vīksnas pagasts

0381600 Viļakas novads

0381615 Viļakas pilsēta

0381660 Kupravas pagasts

0381670 Medņevas pagasts

0381678 Susāju pagasts

0381682 Šķilbēnu pagasts

0381692 Vecumu pagasts

0381698 Žīguru pagasts

0384400 Baltinavas novads

0387500 Rugāju novads

0387564 Lazdukalna pagasts

0387574 Rugāju pagasts

0400200 Bauskas novads

0400201 Bauskas pilsēta

0400246 Brunavas pagasts

0400250 Ceraukstes pagasts

0400252 Codes pagasts

0400256 Dāviņu pagasts

0400260 Gailīšu pagasts

0400268 Īslīces pagasts

0400272 Mežotnes pagasts

0400292 Vecsaules pagasts

0406400 Iecavas novads

0407700 Rundāles novads

0407776 Rundāles pagasts

0407788 Svitenes pagasts

0407796 Viesturu pagasts

0409500 Vecumnieku novads

0409544 Bārbeles pagasts

0409562 Kurmenes pagasts

0409580 Skaistkalnes pagasts

0409584 Stelpes pagasts

0409590 Valles pagasts

0409594 Vecumnieku pagasts

0420200 Cēsu novads

0420201 Cēsu pilsēta

0420290 Vaives pagasts

0421200 Līgatnes novads

0421211 Līgatnes pilsēta

0421262 Līgatnes pagasts

0424701 Amatas novads

0424742 Amatas pagasts

0424746 Drabešu pagasts

0424768 Nītaures pagasts

0424778 Skujenes pagasts

0424796 Zaubes pagasts

0425700 Jaunpiebalgas novads

0425756 Jaunpiebalgas pagasts

0425798 Zosēnu pagasts

0427300 Priekuļu novads

0427360 Liepas pagasts

0427364 Mārsnēnu pagasts

0427372 Priekuļu pagasts

0427394 Veselavas pagasts

0427500 Pārgaujas novads

0427574 Raiskuma pagasts

0427580 Stalbes pagasts

0427582 Straupes pagasts

0427700 Raunas novads

0427748 Drustu pagasts

0427776 Raunas pagasts

0429300 Vecpiebalgas novads

0429350 Dzērbenes pagasts

0429354 Inešu pagasts

0429358 Kaives pagasts

0429386 Taurenes pagasts

0429392 Vecpiebalgas pagasts

0440200 Daugavpils novads

0440242 Ambeļu pagasts

0440246 Biķernieku pagasts

0440250 Demenes pagasts

0440252 Dubnas pagasts

0440260 Kalkūnes pagasts

0440262 Kalupes pagasts

0440264 Laucesas pagasts

0440268 Līksnas pagasts

0440270 Maļinovas pagasts

0440272 Medumu pagasts

0440274 Naujenes pagasts

0440276 Nīcgales pagasts

0440284 Salienas pagasts

0440286 Skrudalienas pagasts

0440288 Sventes pagasts

0440292 Tabores pagasts

0440294 Vaboles pagasts

0440296 Vecsalienas pagasts

0440298 Višķu pagasts

0440801 Ilūkstes novads

0440807 Ilūkstes pilsēta

0440815 Subates pilsēta

0440835 Prodes pagasts

0440844 Bebrenes pagasts

0440854 Dvietes pagasts

0440856 Eglaines pagasts

0440880 Pilskalnes pagasts

0440890 Šēderes pagasts

0460200 Dobeles novads

0460201 Dobeles pilsēta

0460242 Annenieku pagasts

0460246 Auru pagasts

0460252 Bērzes pagasts

0460254 Bikstu pagasts

0460260 Dobeles pagasts

0460268 Jaunbērzes pagasts

0460272 Krimūnu pagasts

0460280 Naudītes pagasts

0460284 Penkules pagasts

0460298 Zebrenes pagasts

0460800 Auces novads

0460805 Auces pilsēta

0460825 Vecauces pagasts

0460850 Bēnes pagasts

0460864 Īles pagasts

0460876 Lielauces pagasts

0460890 Ukru pagasts

0460894 Vītiņu pagasts

0468900 Tērvetes novads

0468944 Augstkalnes pagasts

0468956 Bukaišu pagasts

0468988 Tērvetes pagasts

0500200 Gulbenes novads

0500201 Gulbenes pilsēta

0500244 Beļavas pagasts

0500248 Daukstu pagasts

0500252 Druvienas pagasts

0500256 Galgauskas pagasts

0500260 Jaungulbenes pagasts

0500264 Lejasciema pagasts

0500268 Litenes pagasts

0500272 Lizuma pagasts

0500276 Līgo pagasts

0500284 Rankas pagasts

0500288 Stāmerienas pagasts

0500290 Stradu pagasts

0500294 Tirzas pagasts

0540200 Jelgavas novads

0540248 Elejas pagasts

0540252 Glūdas pagasts

0540256 Jaunsvirlaukas pagasts

0540258 Kalnciema pagasts

0540260 Lielplatones pagasts

0540262 Līvbērzes pagasts

0540270 Platones pagasts

0540274 Sesavas pagasts

0540282 Svētes pagasts

0540286 Valgundes pagasts

0540290 Vilces pagasts

0540292 Vircavas pagasts

0540296 Zaļenieku pagasts

0546701 Ozolnieku novads

0546744 Cenu pagasts

0546766 Ozolnieku pagasts

0546778 Sidrabenes pagasts

0560200 Jēkabpils novads

0560248 Ābeļu pagasts

0560252 Dignājas pagasts

0560254 Dunavas pagasts

0560266 Kalna pagasts

0560274 Leimaņu pagasts

0560282 Rubenes pagasts

0560298 Zasas pagasts

0560800 Aknīstes novads

0560805 Aknīstes pilsēta

0560825 Aknīstes pagasts

0560844 Asares pagasts

0560862 Gārsenes pagasts

0561800 Viesītes novads

0561815 Viesītes pilsēta

0561835 Viesītes pagasts

0561858 Elkšņu pagasts

0561880 Rites pagasts

0561888 Saukas pagasts

0566900 Krustpils novads

0566946 Atašienes pagasts

0566968 Krustpils pagasts

0566970 Kūku pagasts

0566976 Mežāres pagasts

0566994 Variešu pagasts

0566996 Vīpes pagasts

0568700 Salas novads

0568786 Salas pagasts

0568790 Sēlpils pagasts

0600202 Krāslavas novads

0600201 Krāslavas pilsēta

0600248 Aulejas pagasts

0600262 Indras pagasts

0600264 Izvaltas pagasts

0600268 Kalniešu pagasts

0600270 Kaplavas pagasts

0600274 Kombuļu pagasts

0600278 Krāslavas pagasts

0600284 Piedrujas pagasts

0600286 Robežnieku pagasts

0600288 Skaistas pagasts

0600296 Ūdrīšu pagasts

0601000 Dagdas novads

0601009 Dagdas pilsēta

0601042 Andrupenes pagasts

0601044 Andzeļu pagasts

0601046 Asūnes pagasts

0601050 Bērziņu pagasts

0601054 Dagdas pagasts

0601056 Ezernieku pagasts

0601076 Konstantinovas pagasts

0601080 Ķepovas pagasts

0601090 Svariņu pagasts

0601092 Šķaunes pagasts

0604300 Aglonas novads

0604342 Aglonas pagasts

0604358 Grāveru pagasts

0604372 Kastuļinas pagasts

0604394 Šķeltovas pagasts

0620200 Kuldīgas novads

0620201 Kuldīgas pilsēta

0620246 Ēdoles pagasts

0620250 Gudenieku pagasts

0620254 Īvandes pagasts

0620258 Kabiles pagasts

0620260 Kurmāles pagasts

0620264 Laidu pagasts

0620272 Padures pagasts

0620274 Pelču pagasts

0620280 Rendas pagasts

0620284 Rumbas pagasts

0620290 Snēpeles pagasts

0620292 Turlavas pagasts

0620296 Vārmes pagasts

0621200 Skrundas novads

0621209 Skrundas pilsēta

0621229 Skrundas pagasts

0621268 Nīkrāces pagasts

0621278 Raņķu pagasts

0621282 Rudbāržu pagasts

0624200 Alsungas novads

0640600 Aizputes novads

0640605 Aizputes pilsēta

0640642 Aizputes pagasts

0640648 Cīravas pagasts

0640666 Kalvenes pagasts

0640668 Kazdangas pagasts

0640672Lažas pagasts

0640801 Durbes novads

0640807 Durbes pilsēta

0640827 Durbes pagasts

0640850 Dunalkas pagasts

0640888 Tadaiķu pagasts

0640894 Vecpils pagasts

0641000 Grobiņas novads

0641009 Grobiņas pilsēta

0641044 Bārtas pagasts

0641056 Gaviezes pagasts

0641060 Grobiņas pagasts

0641076 Medzes pagasts

0641401 Pāvilostas novads

0641413 Pāvilostas pilsēta

0641486 Sakas pagasts

0641496 Vērgales pagasts

0641600 Priekules novads

0641615 Priekules pilsēta

0641646 Bunkas pagasts

0641658 Gramzdas pagasts

0641664 Kalētu pagasts

0641682 Priekules pagasts

0641698 Virgas pagasts

0647900 Nīcas novads

0647978 Nīcas pagasts

0647980 Otaņķu pagasts

0648500 Rucavas novads

0648552 Dunikas pagasts

0648584 Rucavas pagasts

0649300 Vaiņodes novads

0649354 Embūtes pagasts

0649392 Vaiņodes pagasts

0660200 Limbažu novads

0660201 Limbažu pilsēta

0660252 Katvaru pagasts

0660264 Limbažu pagasts

0660268 Pāles pagasts

0660276 Skultes pagasts

0660280 Umurgas pagasts

0660284 Vidrižu pagasts

0660288 Viļķenes pagasts

0661000 Alojas novads

0661007 Alojas pilsēta

0661017 Staiceles pilsēta

0661027 Alojas pagasts

0661037 Staiceles pagasts

0661044 Braslavas pagasts

0661048 Brīvzemnieku pagasts

0661400 Salacgrīvas novads

0661405 Ainažu pilsēta

0661415 Salacgrīvas pilsēta

0661425 Ainažu pagasts

0661435 Salacgrīvas pagasts

0661460 Liepupes pagasts

0680200 Ludzas novads

0680201 Ludzas pilsēta

0680246 Briģu pagasts

0680250 Cirmas pagasts

0680258 Isnaudas pagasts

0680260 Istras pagasts

0680278 Nirzas pagasts

0680280 Ņukšu pagasts

0680286 Pildas pagasts

0680288 Pureņu pagasts

0680292 Rundēnu pagasts

0681000 Kārsavas novads

0681009 Kārsavas pilsēta

0681054 Goliševas pagasts

0681068 Malnavas pagasts

0681070 Mežvidu pagasts

0681072 Mērdzenes pagasts

0681094 Salnavas pagasts

0681801 Zilupes novads

0681817 Zilupes pilsēta

0681864 Lauderu pagasts

0681884 Pasienes pagasts

0681896 Zaļesjes pagasts

0684901 Ciblas novads

0684944 Blontu pagasts

0684948 Ciblas pagasts

0684966 Līdumnieku pagasts

0684990 Pušmucovas pagasts

0684998 Zvirgzdenes pagasts

0700200 Madonas novads

0700201 Madonas pilsēta

0700242 Aronas pagasts

0700244 Barkavas pagasts

0700246 Bērzaunes pagasts

0700250 Dzelzavas pagasts

0700262 Kalsnavas pagasts

0700266 Lazdonas pagasts

0700268 Liezēres pagasts

0700270 Ļaudonas pagasts

0700274 Mārcienas pagasts

0700276 Mētrienas pagasts

0700282 Ošupes pagasts

0700286 Praulienas pagasts

0700290 Sarkaņu pagasts

0700296 Vestienas pagasts

0700800 Cesvaines novads

0700807 Cesvaines pilsēta

0700827 Cesvaines pagasts

0701400 Lubānas novads

0701413 Lubānas pilsēta

0701458 Indrānu pagasts

0701800 Varakļānu novads

0701817 Varakļānu pilsēta

0701878 Murmastienes pagasts

0701894 Varakļānu pagasts

0705500 Ērgļu novads

0705554 Ērgļu pagasts

0705560 Jumurdas pagasts

0705592 Sausnējas pagasts

0740202 Ogres novads

0740201 Ogres pilsēta

0740252 Krapes pagasts

0740256 Ķeipenes pagasts

0740260 Lauberes pagasts

0740268 Madlienas pagasts

0740272 Mazozolu pagasts

0740276 Meņģeles pagasts

0740280 Ogresgala pagasts

0740288 Suntažu pagasts

0740292 Taurupes pagasts

0740600 Ikšķiles novads

0740605 Ikšķiles pilsēta

0740625 Tīnūžu pagasts

0741001 Ķeguma novads

0741009 Ķeguma pilsēta

0741029 Tomes pagasts

0741044 Birzgales pagasts

0741084 Rembates pagasts

0741401 Lielvārdes novads

0741413 Lielvārdes pilsēta

0741433 Lielvārdes pagasts

0741448 Jumpravas pagasts

0741464 Lēdmanes pagasts

0760202 Preiļu novads

0760201 Preiļu pilsēta

0760244 Aizkalnes pagasts

0760256 Pelēču pagasts

0760258 Preiļu pagasts

0760274 Saunas pagasts

0761201 Līvānu novads

0761211 Līvānu pilsēta

0761252 Jersikas pagasts

0761266 Rožupes pagasts

0761268 Rudzātu pagasts

0761282 Sutru pagasts

0761286 Turku pagasts

0766300 Riebiņu novads

0766348 Galēnu pagasts

0766362 Riebiņu pagasts

0766370 Rušonas pagasts

0766376 Silajāņu pagasts

0766378 Sīļukalna pagasts

0766380 Stabulnieku pagasts

0769101 Vārkavas novads

0769164 Rožkalnu pagasts

0769190 Upmalas pagasts

0769194 Vārkavas pagasts

0780200 Rēzeknes novads

0780242 Audriņu pagasts

0780244 Bērzgales pagasts

0780246 Čornajas pagasts

0780250 Dricānu pagasts

0780252 Feimaņu pagasts

0780254 Gaigalavas pagasts

0780256 Griškānu pagasts

0780258 Ilzeskalna pagasts

0780260 Kantinieku pagasts

0780262 Kaunatas pagasts

0780266 Lendžu pagasts

0780268 Lūznavas pagasts

0780270 Maltas pagasts

0780272 Mākoņkalna pagasts

0780274 Nagļu pagasts

0780276 Ozolaines pagasts

0780278 Ozolmuižas pagasts

0780280 Pušas pagasts

0780282 Rikavas pagasts

0780284 Nautrēnu pagasts

0780286 Sakstagala pagasts

0780288 Silmalas pagasts

0780292 Stoļerovas pagasts

0780294 Stružānu pagasts

0780296 Vērēmu pagasts

0781800 Viļānu novads

0781817 Viļānu pilsēta

0781848 Dekšāres pagasts

0781890 Sokolku pagasts

0781898 Viļānu pagasts

0800600 Baldones novads

0800605 Baldones pilsēta

0800625 Baldones pagasts

0800800 Ķekavas novads

0800807 Baložu pilsēta

0800856 Daugmales pagasts

0800870 Ķekavas pagasts

0801000 Olaines novads

0801009 Olaines pilsēta

0801080 Olaines pagasts

0801200 Salaspils novads

0801211 Salaspils pilsēta

0801231 Salaspils pagasts

0801400 Saulkrastu novads

0801413 Saulkrastu pilsēta

0801433 Saulkrastu pagasts

0801601 Siguldas novads

0801615 Siguldas pilsēta

0801642 Allažu pagasts

0801666 Mores pagasts

0801694 Siguldas pagasts

0801800 Inčukalna novads

0801817 Vangažu pilsēta

0801864 Inčukalna pagasts

0804400 Ādažu novads

0804900 Babītes novads

0804948 Babītes pagasts

0804988 Salas pagasts

0805200 Carnikavas novads

0806000 Garkalnes novads

0806900 Krimuldas novads

0806956 Lēdurgas pagasts

0806968 Krimuldas pagasts

0807400 Mālpils novads

0807600 Mārupes novads

0808400 Ropažu novads

0809200 Sējas novads

0809600 Stopiņu novads

0840200 Saldus novads

0840201 Saldus pilsēta

0840248 Ezeres pagasts

0840256 Jaunauces pagasts

0840258 Jaunlutriņu pagasts

0840262 Kursīšu pagasts

0840266 Lutriņu pagasts

0840270 Nīgrandes pagasts

0840272 Novadnieku pagasts

0840276 Pampāļu pagasts

0840282 Rubas pagasts

0840286 Saldus pagasts

0840288 Šķēdes pagasts

0840292 Vadakstes pagasts

0840294 Zaņas pagasts

0840296 Zirņu pagasts

0840298 Zvārdes pagasts

0840601 Brocēnu novads

0840605 Brocēnu pilsēta

0840625 Cieceres pagasts

0840644 Blīdenes pagasts

0840652 Gaiķu pagasts

0840680 Remtes pagasts

0880200 Talsu novads

0880201 Talsu pilsēta

0880213 Sabiles pilsēta

0880215 Stendes pilsēta

0880217 Valdemārpils pilsēta

0880237 Ārlavas pagasts

0880242 Abavas pagasts

0880246 Balgales pagasts

0880254 Ģibuļu pagasts

0880258 Īves pagasts

0880264 Ķūļciema pagasts

0880268 Laidzes pagasts

0880270 Laucienes pagasts

0880272 Lībagu pagasts

0880274 Lubes pagasts

0880286 Strazdes pagasts

0880292 Valdgales pagasts

0880294 Vandzenes pagasts

0880296 Virbu pagasts

0885100 Dundagas novads

0885150 Dundagas pagasts

0885162 Kolkas pagasts

0888300 Rojas novads

0888378 Mērsraga pagasts

0888382 Rojas pagasts

0900200 Tukuma novads

0900201 Tukuma pilsēta

0900246 Degoles pagasts

0900248 Džūkstes pagasts

0900254 Irlavas pagasts

0900258 Jaunsātu pagasts

0900268 Lestenes pagasts

0900274 Pūres pagasts

0900278 Sēmes pagasts

0900280 Slampes pagasts

0900284 Tumes pagasts

0900296 Zentenes pagasts

0901201 Kandavas novads

0901211 Kandavas pilsēta

0901244 Cēres pagasts

0901262 Kandavas pagasts

0901270 Matkules pagasts

0901288 Vānes pagasts

0901292 Zantes pagasts

0901294 Zemītes pagasts

0905100 Engures novads

0905150 Engures pagasts

0905166 Lapmežciema pagasts

0905182 Smārdes pagasts

0905700 Jaunpils novads

0905756 Jaunpils pagasts

0905790 Viesatu pagasts

0940200 Valkas novads

0940201 Valkas pilsēta

0940252 Ērģemes pagasts

0940266 Kārķu pagasts

0940288 Valkas pagasts

0940292 Vijciema pagasts

0940296 Zvārtavas pagasts

0941600 Smiltenes novads

0941615 Smiltenes pilsēta

0941644 Bilskas pagasts

0941646 Blomes pagasts

0941648 Brantu pagasts

0941658 Grundzāles pagasts

0941670 Launkalnes pagasts

0941674 Palsmanes pagasts

0941680 Smiltenes pagasts

0941690 Variņu pagasts

0941800 Strenču novads

0941813 Sedas pilsēta

0941817 Strenču pilsēta

0941860 Jērcēnu pagasts

0941876 Plāņu pagasts

0960200 Kocēnu novads

0960244 Bērzaines pagasts

0960252 Dikļu pagasts

0960264 Kocēnu pagasts

0960288 Vaidavas pagasts

0960296 Zilākalna pagasts

0961000 Mazsalacas novads

0961011 Mazsalacas pilsēta

0961031 Mazsalacas pagasts

0961076 Ramatas pagasts

0961082 Sēļu pagasts

0961084 Skaņkalnes pagasts

0961600 Rūjienas novads

0961615 Rūjienas pilsēta

0961656 Ipiķu pagasts

0961658 Jeru pagasts

0961668 Lodes pagasts

0961694 Vilpulkas pagasts

0964700 Beverīnas novads

0964746 Brenguļu pagasts

0964762 Kauguru pagasts

0964784 Trikātas pagasts

0967101 Burtnieku novads

0967148 Burtnieku pagasts

0967154 Ēveles pagasts

0967170 Matīšu pagasts

0967178 Rencēnu pagasts

0967190 Valmieras pagasts

0967192 Vecates pagasts

0967300 Naukšēnu novads

0967366 Ķoņu pagasts

0967372 Naukšēnu pagasts

0980200 Ventspils novads

0980213 Piltenes pilsēta

0980233 Piltenes pagasts

0980244 Ances pagasts

0980250 Jūrkalnes pagasts

0980256 Popes pagasts

0980260 Puzes pagasts

0980266 Tārgales pagasts

0980270 Ugāles pagasts

0980274 Usmas pagasts

0980278 Užavas pagasts

0980284 Vārves pagasts

0980290 Ziru pagasts

0980294 Zlēku pagasts

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.